entry

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛntri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛntri/ ,USA pronunciation: respelling(entrē)

Inflections of 'entry' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": entries

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (permission to enter)povolení ke vstupu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The owner of the stately home granted entry to the public at the weekends.
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: coming in)vstup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Tom was always cheerful and his entry lightened the atmosphere in the room.
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in log, record)zápis, záznam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I see there are two entries in the database for Mr. Smith; we need to delete one of them.
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a dictionary) (slovníkové)heslo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] submitted to a competition) (soutěž)příspěvek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Rick's entry won the art competition.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entrance door)vstup, vchod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Pippa waited by the entry for Mark to come out.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
data entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entering information onto computer)vložení dat
 Data entry is a boring job and doesn't pay well.
entrance fee,
entry fee
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cost of admission)vstupné
 Visitors are charged an entrance fee of €2.50.
journal entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] written in a diary)zápis v deníku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 His last journal entry is dated 18th December, two days before his untimely death.
make an entry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (in log, diary) (něco někam)vepsat, napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dennis made an entry in his diary.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"entry" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: didn't [see, obey] the no-entry sign, an entry form for the [race, marathon], has a [two, four] -week entry visa, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "entry":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'entry'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.