entertaining

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌɛntərˈteɪnɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(en′tər tāning)

Na této stránce: entertaining, entertain

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
entertaining adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (interesting)zábavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 At dinner, the host told the guest a number of entertaining stories about her youth.
entertaining nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hospitality)pohostinnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  přijímání návštěv s + ž mn
 They haven't done much entertaining since their baby was born.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
entertain [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have as guests) (mít návštěvu)hostit ned
 We're entertaining my boss and his wife for the weekend.
entertain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be amusing)zabavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  bavit ned
 Some TV shows manage to entertain and educate at the same time.
entertain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have guests) (večírek, večeři apod.)pořádat ned
  mít hosty ned + m mn
 The high-flying couple entertain every weekend.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
entertain vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (idea) (s myšlenkou)pohrávat si, koketovat ned
entertain vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (people)bavit ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"entertaining" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the entertaining of the [guests, visitors, kids], is in charge of the entertaining of the [guests], one of her hobbies is entertaining, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "entertaining":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'entertaining'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.