enchanting

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈtʃɑːntɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(en chanting, -chän-)

Na této stránce: enchanting, enchant

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
enchanting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music, arts: captivating) (hudba apod.)okouzlující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
enchanting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: delightful) (člověk)okouzlující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
enchant vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (delight, charm)okouzlit, očarovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  učarovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
enchant [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put spell on [sb])očarovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uvrhnout kletbu dok + ž
 The witch enchanted the child and made him appear as an old man.
 Čarodějka dítě očarovala tak, aby vypadalo jako starý muž.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"enchanting" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "enchanting":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'enchanting'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.