embrace

Listen:
 [ɪmˈbreɪs]


Inflections of 'embrace' (v): (⇒ conjugate)
embraces
v 3rd person singular
embracing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
embraced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
embraced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
embrace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hug)objetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Carl's loving embrace reassured his wife.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Přátelské objetí nebo pusa na rozloučenou ještě není nevěra.
embrace [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)obejmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (silně)sevřít v objetí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He reluctantly embraced his former enemy.
 Váhavě objal někdejšího nepřítele.
embrace vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept) (pozitivní)uvítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neutrální)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His colleagues embraced his proposals.
 Jeho kolegové uvítali jeho návrhy.
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (welcome) (přeneseně: pozitivně přijmout)uvítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  využít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I would urge you to embrace this opportunity before it is too late.
 Doporučil bych vám využít příležitost, než bude pozdě.
embrace viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hug)obejmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objímat ned
 The lovers embraced.
 Milenci se objali (or: objímali).
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (adopt)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  osvojit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The emperor eventually embraced the new religion.
 Císař nakonec přijal nové náboženství.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
embrace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (acceptance)přijetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I want to feel the embrace of your family, but I don't think they'll ever accept me.
embrace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (comprise)zahrnovat ned
  pojmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mathematics embraces arithmetic, algebra and geometry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"embrace" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: they embraced, in a [strong, long, warm, passionate] embrace, embraced each other, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "embrace":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'embrace'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.