embedding

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪmˈbɛdɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(em beding)

From the verb embed: (⇒ conjugate)
embedding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: embedding, embed

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
embedding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: structures within structures) (matematika)vnoření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
embed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert deeply)pevně vsadit přísl + dok
 The bricklayer placed the brick on the mortar and embedded it.
 Zedník položil cihlu na maltu a pevně ji vsadil.
embed [sth] in [sth],
embed [sth] into [sth]
vtr + prep
(insert deeply) (pevně uchytit do země, do zdi apod.)zasadit do dok + předl
 The gardener dug a hole and embedded the plant in it. When the wall was built, the builder had embedded a decorative stone into it, just above the window.
 Zahradník vykopal díru a zasadil do ní rostlinu.
embed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, usually passive (implant, integrate) (přeneseně: být usazený někde hluboko)zakořenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 People rarely forget their native languages; it's something that is deeply embedded.
 Je vzácné, aby někdo zapomněl rodnou řeč – ta je hluboce zakořeněna v každém z nás.
embed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computer code: nest) (do programu apod.)vložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do programu apod.)uložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The programmer used HTML to embed the objects.
 Programátor vložil objekty pomocí HTML.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
embed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mathematics) (v matematice)dosadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
embed [sb] with [sth],
imbed [sb] with [sth]
vtr + prep
slang, usually passive (attach to the military) (např. novináře k armádě)přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The reporter was embedded with an army unit. Some of the soldiers objected to reporters being embedded in their units.
embed [sth] in [sth],
imbed [sth] in [sth]
vtr + prep
figurative, usually passive (implant, integrate) (přeneseně: být umístěný někde hluboko)zakořenit v dok + předl
 John's love of children is deeply embedded in his personality.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"embedding" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "embedding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'embedding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.