else

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛls/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɛls/ ,USA pronunciation: respelling(els)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
else adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing other than)jiný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I can't wear that pink dress! Have you got anything else?
 V těch růžových šatech chodit nemůžu! Nemáte něco jiného?
else adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in addition to)jiný, další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ještě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'll take the apples, but what else do you have?
 Ta jablka si vezmu, ale co jiného (or: dalšího) máte?
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Budete si přát ještě něco?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if not)pokud ne sp + část
 Will red suit you? Else I can only offer blue.
else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise) (v opačném případě)jinak příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Say something useful or else stay quiet.
else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (threat) (nevyslovená výhružka)nebo částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Write good sentences, or else!
 Piš to hezky, nebo!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
anyone else pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (any other person)někdo jiný záj + příd
  někdo další záj + příd
 If anyone else knows the lyrics, then please sing along.
anyone else pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (with negative: no other person)nikdo jiný záj + příd
 I can't see anyone else I know here.
anything else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (any other thing)ještě něco přísl + záj
 Do you want me to get anything else from the shops?
 Chceš z obchodu přinést ještě něco?
anywhere else,
also US: anyplace else
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(any other place)kdekoli jinde přísl + přísl
 I'd rather be anywhere else right now.
everyone else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (all other people)všichni další, všichni ostatní záj + příd
 Why haven't you left home like everyone else? I try to be original, rather than imitate everyone else.
everything else pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (all other things)vše ostatní záj + příd
 I ordered the salad, since everything else on the menu had meat.
like nothing else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a unique way)jako nic jiného fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The sound of babies crying irritates me like nothing else.
like nothing else adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique)jako nic jiného fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jedinečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The train ride through the Swiss Alps was like nothing else.
mistake [sth] for [sth] else vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (choose wrongly)splést si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zaměnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I mistook the car for a newer model and paid too much for it.
nothing else pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (not anything more)nic jiného záj + příd
  nic víc záj + přísl
 When I'm in the mood for ice cream, nothing else will do. There is nothing else to say.
or else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise, if not)anebo spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  v opačném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Choose ham and eggs, or else ham and cheese.
or else interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing a threat) (hrozba)jinak spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  (hrozba)v opačném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You will do as I say, or else!
so what else is new interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (not surprised)nic nového pod sluncem
 Yes, you're late again—so what else is new?
someone else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (another person)někdo jiný záj + příd
 I don't want to do it - ask someone else.
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] different)něco jiného záj + příd
 Sam wanted shrimp for dinner but had to settle for something else.
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] additional)něco dalšího záj + příd
 Would you like something else to drink?
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang ([sth] very impressive) (hovorový výraz: něco úchvatného)jiná liga příd + ž
 His new car's something else! - it´s amazing! Wow! - now that painting is really something else!
somewhere else,
also US: someplace else
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in another place) (na jiné místo)někam jinam přísl + přísl
  (na jiném místě)někde jinde přísl + přísl
 When they saw the menu they decided to go somewhere else for lunch. My keys must be someplace else, as they are not where I normally leave them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"else" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: do you [need, want] anything else?, can I help you with anything else?, what else [can, could] we do?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "else":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'else'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.