Na této stránce: eight o'clock, eight
'eight o'clock' je jiný výraz pro 'eight'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
eight o'clock,
8 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 A.M.) (ráno)osm hodin čísl + ž mn
 I always get up around 8 o'clock, whether I'm working or not.
eight o'clock,
8 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 P.M.) (večer)osm hodin čísl + ž mn
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 8)osm číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Eight minus five is three.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 8)osmička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 o'clock)osm hodin čísl + ž mn
 We arranged to meet at eight in the evening.
eight,
8
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 8 of them) (věcí, lidí apod.)osm číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
8 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (eighth day of specified month) (8. den v daném měsíci)osmého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken "January eighth to February seventh".
 The exhibit is open from January 8 through February 7.
8 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (eighth day of specified month) (8. den v daném měsíci)osmého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken as "(the) eighth of December". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 The singer John Lennon died on 8 December 1980.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
eight,
8
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(8 in number)osm číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 An octagon has eight sides.
 Osmiúhelník má osm stran.
eight,
8
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(8 years of age)osm roků čísl + m mn
 My oldest son is eight.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 8 pips) (v kartách)osmička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I have a two, a four and an eight.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sports: rowing crew) (ve veslování)osma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Used with a singular or plural verb
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "eight o'clock":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'eight o'clock'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.