draw on

Listen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
draw on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (resources: use) (přeneseně)těžit z ned + předl
  využít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Henrietta drew on her experience as a hockey captain when asked to lead the project.
draw on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] ([sb]: use contribution of) (někoho)navázat na dok + předl
  (někoho)využít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
draw on [sth],
draw [sth] on
vtr + adv
(clothing: put on) (o oblečení)natáhnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He quickly drew on his trousers and ran out the door.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
draw a gun on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim a firearm at)namířit na dok + předl
  vytáhnout zbraň na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 To stop the robber, the policewoman drew a gun on him and ordered him to lie on the ground.
draw heavily on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make great use of) (inspirace)vycházet z, čerpat z
 The apprentice draws heavily on the works of the grand masters for inspiration.
quick on the draw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quick to draw firearm)překlad není dostupný
 Cowboys had to be quick on the draw when they were fighting duels.
quick on the draw,
quick on the trigger,
quick off the mark
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (quick to act or react)impulzivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"draw on" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: tempt, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "draw on":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'draw on'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.