douche

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/duːʃ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(do̅o̅sh)

Inflections of 'douche' (v): (⇒ conjugate)
douches
v 3rd person singular
douching
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
douched
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
douched
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: douche, douchebag
'douche' je jiný výraz pro 'douchebag'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'douche' is an alternate term for 'douchebag'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
douche nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feminine cleansing device) (vagíny)stříkačka na výplach fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Contraceptive douches are not always reliable.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Koupila jsem si stříkačku na výplach vagíny.
douche viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cleanse with a douche) (vagínu)vypláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her doctor recommended that she douche regularly.
 Doktor jí poradil pravidelně si vyplachovat vagínu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
douchebag,
douche bag,
douche
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative, pejorative, vulgar, slang (person: unpleasant) (urážlivý výraz)kretén, debil, idiot, blbec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vulgární výraz)sráč, zmrd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After his obnoxious behavior at the party, everyone thought Matt was a douchebag.
douchebag,
douche bag
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device: cleanses vagina) (nástroj)vaginální sprcha příd + ž
 The woman closed the bathroom door and prepared to clean herself with a douchebag.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"douche" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [clean, cleanse] with a douche, douche with [water, vinegar], informal, derogatory: is such a douche!, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "douche":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'douche'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.