domesticated

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dəˈmɛstɪkeɪtɪd/


From the verb domesticate: (⇒ conjugate)
domesticated is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: domesticated, domesticate

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
domesticated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pet: tame, house-trained) (zvíře)ochočený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zvíře)domestikovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
domesticated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." humorous (person: enjoys home life) (charakteristika osoby)domácký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (charakteristika osoby)rodinný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
domesticate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animal: tame)domestikovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Humans first domesticated horses around 3000 BC.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"domesticated" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "domesticated":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'domesticated'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.