dodge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɒdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɑdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(doj)

Inflections of 'dodge' (v): (⇒ conjugate)
dodges
v 3rd person singular
dodging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dodged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dodged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
dodge [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid: physically) (fyzickému kontaktu)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The player dodged members of the opposing team and scored.
 Hráč se vyhnul hráčům soupeřova týmu a skóroval.
dodge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (question: avoid) (otázce)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The politician keeps dodging the question; no matter how many times the interviewer asks, she won't give a straight answer.
 Politik se vyhnul odpovědi na otázku.
dodge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (taxes: avoid paying) (daním)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Several global companies were recently found to have been dodging taxes.
 Nedávno se zjistilo, že několik globálních společností se vyhlo placení daní.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
dodge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (avoidance: physical)uhnutí, uskočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The player's dodge got him past the opposing team's defence.
dodge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (trick)trik, podraz, úskok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 His new business turned out to be a tax dodge.
dodge in and out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (weave in and out) (přeneseně: davem apod.)proplétat se ned
  kličkovat ned
 The car was speeding along the busy road, dodging in and out of the traffic.
dodge around [sth/sb] vi + prep (move quickly around)kličkovat kolem ned + předl
  proplétat se skrz ned + přísl
 The runner dodged around the people in his path.
dodge behind [sth/sb] vi + prep (move quickly behind)uskočit za dok + předl
  zahnout za dok + předl
 Seeing his pursuers, the thief dodged behind a wall to get out of sight.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
dodgeball,
dodge ball
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (American ball game) (míčová hra)vybíjená žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I always hated dodgeball, especially after the ball hit me in the face.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"dodge" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [quick, fast, rapid] dodge, a quick dodge behind the [rocks, bushes, column], a quick dodge into the [kitchen, living room], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "dodge":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'dodge'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.