disused

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪsˈjuːzd/


From the verb disuse: (⇒ conjugate)
disused is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: disused, disuse

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
disused adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no longer in use)nepoužívaný, neužívaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This wing of the mansion is now disused.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
disuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (neglect, disrepair)nepoužívání, nevyužívání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The manor house, once filled with staff and guests, has fallen into disuse.
disuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of use)nepoužívání, nevyužívání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The car's long disuse has resulted in a coat of rust.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"disused" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "disused":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'disused'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.