disordered

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪsˈɔːrrd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(dis ôrdərd)

Na této stránce: disordered, disorder

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
disordered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (untidy)zaneřáděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Chad used to be a very neat person, but lately his apartment is disordered and dirty.
disordered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not well organized)neuklizený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 When I'm stressed out, my thinking is disordered.
disordered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (medicine: not functioning normally) (nemocný)poruchový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (nemocný)porušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (nemocný)narušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
disorder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mess)nepořádek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Have you seen the disorder Peter's desk is in? It's a wonder he ever finds anything!
 Viděl jsi ten nepořádek na Petrově stole?
disorder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disturbance)výtržnosti ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  nepokoje m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Police were called to deal with the disorder.
 Na místo byla přivolána policie, aby učinili přítrž výtržnostem.
disorder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical) (zdravotní)porucha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The tests confirmed what type of disorder the patient was suffering from.
 Testy potvrdily, jakou poruchou pacient trpí.
disorder [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mess up)rozházet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udělat nepořádek dok + m
 Karen saw that the cleaner had disordered the papers on her desk again.
 Karen si všimla, že uklízečka opět rozházela papíry na jejím stole.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
disorder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (irregularity)nesoulad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It seemed there had been some disorder in the legal proceedings.
disorder [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cause problems with function)způsobit poruchu dok + ž
  (fungování)narušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The shock disordered Paul's mind.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"disordered" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "disordered":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'disordered'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.