discussion

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈskʌʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈskʌʃən/ ,USA pronunciation: respelling(di skushən)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
discussion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of talking, debating)diskuse žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I had an interesting discussion with your teacher today.
 Včera jsem měl zajímavou diskuzi s tvým učitelem.
discussion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (process: talks)diskuse žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There has been much discussion of cyberbullying in the press recently.
 V novinách se v poslední době často objevují diskuse o kyberšikaně.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
discussion group nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group assembled to discuss [sth])diskusní skupina
 The discussion group met to find solutions to the problem.
panel discussion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group discussion before an audience)panelová diskuse příd + ž
 All the speakers in the panel discussion started yelling at each other.
up for discussion adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (open to debate)být předmětem jednání ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být na pořadu jednání ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The subject of you going to the party is not up for discussion.
up for discussion adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (to be discussed)k diskusi předl + ž
 The question will be up for discussion at our next meeting.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"discussion" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the discussion [agenda, points, topics], a discussion [group, board, forum], a [long, heated, prolonged, brief] discussion, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "discussion":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'discussion'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.