disconnected

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌdɪskəˈnɛktɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌdɪskəˈnɛktɪd/ ,USA pronunciation: respelling(dis′kə nektid)

Na této stránce: disconnected, disconnect

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
disconnected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrelated)nesouvisející přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Don't bring disconnected topics into this conversation.
disconnected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incoherent) (logicky)nesouvislý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The intoxicated man's speech was disconnected and slurred.
disconnected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phone: cut off) (telefon)odpojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That tone means you are calling a disconnected number.
disconnected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: mentally detached) (člověk)zmatený, blábolící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Felix is so disconnected that he won't even answer phone calls from his mother.
disconnected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appliance: unplugged) (přístroj)odpojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A disconnected printer won't work; you need to plug it in!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
disconnect vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (electrical) (z elektřiny)odpojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
disconnect viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (log off from the internet) (internet)odpojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In modern society, people are finding it harder and harder to disconnect.
disconnect from [sth] vi + prep (log off from) (počítačová aplikace)odhlásit se z dok + předl
 Click here to disconnect from the server.
disconnect [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (switch off from supply of power, water, etc.) (elektřina apod.)odpojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (elektřina apod.)vypojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The phone company disconnected us because we didn't pay the bill.
disconnect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disconnection)přerušení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  výpadek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I called my internet service provider because of frequent disconnects on our line.
disconnect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of mental connection)neshoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rozpor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně)propast mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There seems to be a disconnect between management and front-line staff.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
disconnect [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usually passive (interrupt connection) (telefonní hovor)přerušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John continued talking to Paul for several minutes before he realized they'd been disconnected.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"disconnected" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "disconnected":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'disconnected'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.