different

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɪfrənt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈdɪfərənt, ˈdɪfrənt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(difər ənt, difrənt)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not alike) (ne stejný)odlišný, jiný, různý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He and his brother are very different.
 On a jeho bratr jsou od sebe velmi odlišní.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distinct, separate) (oddělený)různý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We'll divide the class into three different groups.
 Rozdělíme třídu na tři různé skupiny.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (various) (větší množství)různý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rozmanitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The different menu items allow for all tastes.
 Z různých (or: rozmanitých) pokrmů v menu si vybere každý s jakoukoli chutí.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual)zvláštní, neobvyklý, divný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Pineapple in a ham sandwich? Well, that's different.
 Ananas na šunkovém chlebíčku? Tak to je zvláštní.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
different from [sth/sb] adj + prep (not like)odlišný od příd + předl
different than [sth/sb] adj + prep US, colloquial (different from)lišící se od příč ned + předl
  jiný než příd + sp
different to [sth/sb] adj + prep UK, colloquial (different from)odlišný od příd + předl
that's a different story interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (quite the contrary)to je jiné kafe
 Singing pop is pretty easy, but singing opera – well, that's a different story!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"different" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: different [ideas, theories, opinions, thoughts] (on), different [ideas] on the [subject, problem, issue, matter] (of), [had, came up with, suggested] a different [idea], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "different":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'different'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.