development

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈvɛləpmənt/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(di veləp mənt)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (creation, bringing into being)vznik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The development of an industrial base is crucial for that nation.
 Vznik průmyslové základny má pro ten národ klíčový význam.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progress of a project, etc.) (práce na)vývoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The development of the project has continued for four months.
 Vývoj toho projektu trvá už čtyři měsíce.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic, social: growth) (ekonomický)rozvoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The country continues its slow but steady development.
 Země pokračuje v pomalém, ale trvalém rozvoji.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turn of events) (události)vývoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The latest developments caused problems in the negotiations.
 Nejnovější vývoj způsobil problémy při vyjednávání.
developments nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (latest news) (poslední vývoj událostí)vývoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 These latest developments have set back negotiations.
 Poslední vývoj událostí ztížil vyjednávání.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progression of an illness) (nemoci)postup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The cancer's development was slow and painful.
 Postup rakoviny byl pomalý a bolestivý.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acquisition) (získávání schopností)rozvoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vývoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (získávání schopností)osvojování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A baby's development of hand-eye coordination takes time.
 Rozvoj koordinace mezi okem a rukou u dětí chvíli trvá.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (houses, apartments)zástavba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This development has over a thousand homes and a swimming pool.
 Zástavba má přes tisíc domů a bazén.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (photography: film processing) (filmu)vyvolání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (filmu)vyvolávání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The development of film can take as little as an hour.
development nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical progression) (hudebního tématu)rozvinutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The thematic development begins in the first movement of the symphony.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
R&D,
R & D,
R and D
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (research and development)výzkum a vývoj fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"development" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [sexual, physical, fetal, child, adolescent] development, have a development [meeting, day, plan], [personal, self, artistic, musical, sporting] development, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "development":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'development'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.