develop

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈvɛləp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈvɛləp/ ,USA pronunciation: respelling(di veləp)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
develop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create)vytvořit, vybudovat, vyvinout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  tvořit, vyvíjet ned
 I need to develop a verb conjugator.
 Musím vytvořit program na časování sloves.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tento výzkumný tým vyvíjí léky proti rakovině.
develop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)vyvinout se, rozvinout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyvstat, nastat, objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Trouble will develop if the crowd is not dispersed.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ten lék jsme nemohli uvést na trh, protože u některých dobrovolníků, na nichž jsme ho testovali, se objevily nečekané potíže.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. První náznaky vzpoury vyvstaly hned po diktátorově pohřbu.
develop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow & change) (člověk)vyrůst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (proces)rozvinout se, vyvinout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She developed into a beautiful young lady.
 Vyrostla z ní půvabná mladá dáma.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zdánlivě banální spor se rychle rozvinul v občanskou válku.
develop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (country: grow economically) (ekonomicky)rozvíjet se ned
 China continues to develop rapidly.
 Čína se nadále rychle rozvíjí.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object, process: improve)rozvinout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zlepšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He developed the computer programme to the level of sophistication it has today.
 Rozvinul počítačový program na úroveň, jakou má dneska.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (illness) (nemoc)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nemoc)chytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I developed a cold over the weekend.
 Přes víkend jsem dostal rýmu.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construction) (budováním)postavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (budováním)vystavět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They developed this whole area just in the last ten years.
 Postavili celou oblast za pouhých deset let.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create: object, process) (něco nového)vymyslet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco nového)vytvořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She developed a new method for teaching foreign languages.
 Vymyslela (or: vytvořila) novou metodu výuky cizích jazyků.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (film: process) (film)vyvolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Digital cameras have no film that needs to be developed at a store.
 Digitální fotoaparáty nemají film, který se musí nechat vyvolat v obchodě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (problem: start having) (problém, potíž)objevit se, nastat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The car developed a rattling noise. After the harsh winter, the paving developed a number of potholes.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (musical theme) (hudební téma)rozvinout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozvíjet ned
 The composer developed the theme, with the woodwinds following the strings.
develop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (interest, liking: start to have) (něco dělat častěji)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 During retirement she developed an interest in beekeeping.
 Po odchodu do důchodu začala včelařit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
develop into [sth/sb] vi + prep (become, evolve to be)vyrůst do dok + předl
  vyvinout se v, proměnit se v dok + předl
 Shaun has developed into an excellent tennis player.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"develop" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: develop a (new) [product, design, concept, theory, strategy, process], develop [a test, a new drug, the company, an app], [design, research] and develop, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "develop":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'develop'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.