devastating

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛvəsteɪtɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈdɛvəˌsteɪtɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(devə stā′ting)

From the verb devastate: (⇒ conjugate)
devastating is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: devastating, devastate

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
devastating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (physically: damaging) (fyzicky)ničivý, pustošivý, devastující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This devastating illness affects more pensioners every year.
devastating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (emotionally: overwhelming) (emocionálně)zdrcující, drtivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
devastating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (speech, text: critical) (kritika)zdrcující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
devastate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (destroy)zdevastovat, zničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  devastovat, ničit ned
devastate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crush emotionally) (psychicky)zničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (psychicky)ničit ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
devastating | devastate
AngličtinaČeština
devastating attack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attack causing large-scale damage)zničující útok, drtivý útok příd + m
 In the war, Dresden suffered a devastating attack by fire-bombing.
devastating attack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (severe verbal criticism)zdrcující kritika příd + ž
 He launched a devastating attack on her morals, leaving her in tears.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"devastating" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "devastating":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'devastating'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.