depart

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈpɑːrt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈpɑrt/ ,USA pronunciation: respelling(di pärt)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
depart viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plane, train: leave) (letadlo)odletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vlak)odjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pěšky)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This train always departs on time.
 Tenhle vlak vždycky odjede včas.
depart viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: leave)odjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odcestovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tim's bags are packed and he is ready to depart.
 TImovy kufry jsou naložené a je připravený odjet.
depart [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leave: a place) (místo)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vycestovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Since departing the country ten years ago, he has never returned.
 Od té doby, co před deseti lety opustil zemi, se nikdy nevrátil.
depart from [sth] vi + prep (leave a place)odjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This train departs from New York at 3:15 pm.
 Tento vlak odjíždí z New Yorku v 15:15.
depart for [sth] vi + prep (go to a place) (do daného místa)odjíždět ned
  (do daného místa)vyjíždět ned
 The express train departs for Manchester at 8:00 A.M.
 Tento rychlík do Manchesteru odjíždí v 8:00.
depart from [sth] vi + prep figurative (deviate) (od daných zvyků)odchýlit se od, vybočit z dok + předl
  (zvyk)změnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My mom was worried when I didn't show up because she knew it was unusual for me to depart from my normal routine.
 Máma se bála, když jsem se neukázal, protože věděla, že normálně nevybočuji ze zvyků.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"depart" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: depart from the [platform, terminal, stop], will depart from this [platform], will depart from platform [10], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "depart":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'depart'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.