deceased

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈsiːst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈsist/ ,USA pronunciation: respelling(di sēst)


From the verb decease: (⇒ conjugate)
deceased is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: deceased, decease

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
deceased adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: dead)zesnulý, zemřelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Rachel took some time off work to sort through her deceased mother's possessions.
 Rachel si vzala volno, aby mohla projít věci po své zesnulé matce.
the deceased nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slightly formal, invariable (dead person or people)mrtvý, zesnulý mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There will be a short memorial service for the deceased on Wednesday at 11am.
 Ve středu v 11 se bude konat krátký obřad pro zesnulého.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
decease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (law: death)skon mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  smrt žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Upon the signee's decease, all assets will become property of his wife.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
decease viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." archaic (law: die)skonat, zemřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Should the proprietor decease, the business will become the sole property of the proprietor's only son.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"deceased" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the deceased's [wife, husband, children, family], [wife] of the deceased, are you the wife of the deceased?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "deceased":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'deceased'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.