dearest

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɪərɪst/

From dear (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
dearer
adj comparative
dearest
adj superlative
Na této stránce: dearest, dear

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
my dearest interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (term of affection) (vyjádření citu)můj nejdražší záj + příd
dearest adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (heartfelt)nejvroucnější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Our dearest prayers go out to the victim's family.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
Dearest [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." written (written salutation) (psané oslovení)nejdražší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Dearest Liz, I am writing to tell you that I am well.
dearest [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." dated (term of affection) (oslovení)nejdražší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Dearest Kay, you know I love you.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
dear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in letter: salutation) (v dopise)drahý, milý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (v dopise)vážený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Dear John, thank you for your letter.
 Drahý (or: milý) Johne, děkuji Ti za tvůj dopis.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám poděkoval za loňskou návštěvu našeho města.
dear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beloved)drahý, milý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Yes, my dear brother.
 Jistě, můj milý (or: drahý) bratře.
dear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (respected, esteemed)drahý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vážený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We are indebted to our dear doctor.
 Jsme zavázáni našemu drahému doktorovi.
dear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (precious)drahocenný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  cenný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Our family is very dear to us.
 Naše rodina je pro nás velmi drahocenná.
dear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, informal (item: expensive) (cenově)drahý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (cenově)nákladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I can't afford to buy that coat. It's too dear.
 Nemůžu si ten kabát dovolit, je příliš drahý.
dear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, dated, informal (shop: charges high prices) (obchod)drahý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (obchod)předražený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Don't shop there, it's very dear.
 Tady nenakupuj, je to příliš drahé (or: předražené).
dear advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, dated, informal (at a high price) (za hodně peněz)draze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (za hodně peněz)za draho předl + přísl
 They sell things very dear in that shop.
 V tom krámě prodávají věci velmi draze.
dear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: lovable) (milá osoba)zlatíčko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (milá osoba)drahoušek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There were twenty children in that class, all of them dears.
 Ve třídě bylo dvacet dětí, všichni zlatíčka (or: drahoušci).
dear interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (term of address) (oslovení)zlato zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (oslovení)drahoušku zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Poznámka: Not used with men. Potentially offensive when addressing strangers.
 Are you warm enough, dear?
 Je ti dost teplo, zlato?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "dearest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'dearest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.