WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

dead language


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "dead".

Podívejte se také na: language

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no longer alive)mrtvý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bug still wasn't dead, so he stepped on it again.
 Ten brouk ještě pořád nebyl mrtvý, tak na něho šlápnul ještě jednou.
dead,
the dead
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(people no longer alive)mrtví m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 There are a lot of dead buried in that cemetery.
 Na tomto hřbitově je pohřbených mnoho mrtvých.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (numb) (nic necítící, končetina apod.)umrtvený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (nic necítící, končetina apod.)znecitlivělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My right foot is dead. Let me walk around a little to wake it up.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (exhausted) (přeneseně: unavený)mrtvý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I am dead! Walking around all day is exhausting.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (lacking activity) (přeneseně: nudný)mrtvý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This party is dead. Let's go to another one.
 Ten večírek je mrtvý, pojďme jinam.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (flat, no longer fizzy) (nápoj)vyčpělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is the lemonade dead? I like it fizzy.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (no longer useful)rozbitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  odepsaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  na vyhození předl + s
 I think the blender is dead and we need to get another one.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (no longer burning) (nehořící)vyhaslý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (nehořící)zhaslý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The fire appears to be dead.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (battery) (baterka)vybitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz: vybitý)chcíplý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The battery is dead so the car won't start.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (electricity) (obvod apod.)nefunkční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (obvod apod.)vypojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Here is the problem. The circuit is dead and needs to be replaced.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (sports: out of play) (míč)mimo hru předl + ž
  (míč)za čárou předl + ž
 The hit occurred while the ball was dead, so the team will be penalised.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abrupt)okamžitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  náhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The car came to a dead stop after hitting the tree.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (container: empty)vypitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz: vypitý nebo snězený)v čudu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The keg is dead. We need to find another party that still has beer.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (stagnant)neaktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  stagnující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This stock is dead today. It hasn't moved up or down in hours.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (infertile)pustý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neúrodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: o půdě apod.)mrtvý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The land is dead, and nothing will grow on it.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (complete)naprostý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  kompletní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The project was a dead failure, and accomplished nothing.
dead advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)naprosto příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  kompletně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  totálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He was dead wrong!
dead advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (very) (hovorový výraz: velmi)totálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (hovorový výraz: velmi)brutálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 That was dead easy!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beat a dead horse,
flog a dead horse
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pursue a hopeless cause) (řešit vyřešené)s křížkem po funuse
  (řešit vyřešené)vlamovat se do otevřených dveří
  mlátit prázdnou slámu
 I tried to convince him to come with us, but felt that I was beating a dead horse.
Day of the Dead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration: All Souls)Dušičky plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
dead against [sb/sth] adj + prep informal (totally opposed to)rozhodně proti, zcela proti přísl + předl
 I wanted to go to Art School, but my parents were dead against it.
dead and buried adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dead, deceased)mrtvý, zemřelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I remember my fourth grade teacher, but she's long since been dead and buried I'm sure.
dead and buried adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no longer in effect) (přeneseně: projekt apod.)pohřbený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That law is dead and buried.
dead and gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dead, deceased)pod drnem předl + m
 Cyril has been dead and gone for over twenty years now.
dead and gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (long since over, finished)dávno ukončený přísl + příd
 The mining industry in this country is dead and gone.
dead body nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (corpse)mrtvola žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  mrtvé tělo příd + s
 The dead body lay undiscovered for three days.
dead end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (road: cul-de-sac)slepá ulice příd + ž
  slepá ulička příd + ž zdrob
 The street led to a dead end so we had to turn around.
dead man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (man who is likely to die) (výhrůžka)mrtvý muž
 Touch me again and you're a dead man!
dead right,
dead straight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
slang (totally correct)naprostá pravda příd + ž
 How did you know that answer? You are dead right! You were dead right about that guy; he is a total creep!
dead stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete halt)pevná zarážka, nehybná zarážka
 They heard a loud bang in the engine and the car came to a dead stop.
dead to the world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, figurative (asleep) (spát)jako zabitý
 Once he is asleep he is dead to the world: we can make noise if we want.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] heavy, motionless) (přen.: nepohybující se zátěž)mrtvá váha příd + ž
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (burden) (přeneseně)zátěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)přítěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)břímě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
dead weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight a ship can carry) (lodi)nosnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (lodi)maximální hmotnost nákladu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(weight of vehicle without a load)hmotnost vozidla bez zatížení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vlastní hmotnost vozidla fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
dead weight,
also US: deadweight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fixed weight on structure or equipment)hmotnost konstrukce zařízení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
dead-weight,
also US: deadweight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (burdensome)zatěžující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  tíživý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
dead-end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no future)bezvýchodný, beznadějný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  bezperspektivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Rick hated his dead-end job.
drop dead vi + adj (die suddenly)skácet se k zemi mrtev dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  náhle zemřít přísl + dok
 He dropped dead of a heart attack.
Drop dead! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative, informal (go away!)Vypadni!, Zmiz! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Trhni si nohou! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 When he wouldn't leave her alone, she said, "Drop dead" and walked away.
drop-dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spectacular)senzační přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  velkolepý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  působivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
drop-dead advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (spectacularly)senzačně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  velkolepě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  působivě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
over my dead body interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, figurative (expressing complete refusal)jen přes mou mrtvolu
 You'll have custody of my children over my dead body! You want to borrow my jeans? Over my dead body!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "dead language":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'dead language'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.