WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

day name


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "day".

Podívejte se také na: name

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of 24 hours) (interval 24 hodin)den mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It took three days for the letter to get here.
 Ten dopis sem dorazil za tři dny.
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time from sunup to sunset) (od úsvitu do soumraku)den mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They spent all day painting the house.
 Strávili celý den malováním domu.
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of the week: Monday, Friday) (týdne)den mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What day did I go to the bank? Tuesday?
 Který den jsem byl v bance? V úterý?
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work day)pracovní doba příd + ž
 He works a very short day.
 Má velmi krátkou pracovní dobu.
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (daylight)denní světlo příd + s
 Open the curtains and let the day in.
 Roztáhni si závěsy a pusť sem denní světlo.
days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (period of time) (období)dny m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 In the days before homes had electric lighting, people had to read by candlelight in the evenings.
 Před dny žárovek a umělého osvětlení si lidé museli po večerech číst ve světle svíček.
[sb]'s days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (remaining lifetime) (zbývající v životě)dny m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
days advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (regularly during the day) (pravidelně něco dělat v denní dobu)během dne předl + m
 I work days, but I could meet you in the evening.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (era) (éra)dny m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 In Caesar's day people used to wear togas.
 Za Caesarových dnů se nosily tógy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the whole day)celý den příd + m
  od rána do večera fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She's been practising all day.
 Nacvičovala to celý den.
all day long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the whole day)po celý den fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  celý den příd + m
 I could water the flowers all day long. I sat in the sun all day long and read my book.
All Saints' Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christian calendar: 1st November)svátek Všech svatých fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 All Saints' Day is the day after Halloween.
all-day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lasting the whole day)celodenní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
any day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (some time soon)brzy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  každým dnem záj + m
 I ordered it weeks ago. It should arrive any day.
any day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (willingly, without hesitation) (ochotně)kdykoliv příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'd do that for you any day.
Ascension Day,
Ascension
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Christian feast day) (křesťanský svátek)Nanebevzetí Páně s + m
 There will be a special evening service on Ascension Day.
at the end of the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the evening) (na konci dne)večer příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He went home at the end of the day.
 Večer šel domů.
at the end of the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (ultimately)ve finále předl + s
  koneckonců příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 At the end of the day, there's nothing we can do.
 Ve finále není nic, co bychom mohli udělat.
Boxing Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (26th December)2. svátek vánoční fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  svátek svatého Štěpána fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Nowadays, many people go to the sales on Boxing Day.
business day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day of trading)pracovní den příd + m
 Your phone call will be returned within one business day.
call it a day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stop doing [sth](neformální: skončit v práci)dát si padla dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I've been working for hours, I'm going to call it a day.
Christmas Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christian festival: 25th December)první svátek vánoční fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Children can't wait to get out of bed on Christmas Day.
day after day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every day)den co den
 I'm sick of doing the same thing day after day.
day and night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time)nonstop, nepřetržitě
  čtyřiadvacet hodin denně
  dnem i nocí
 Edgar's been working day and night to get the house ready in time.
day by day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gradually)den za dnem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  postupně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 His pain decreased day by day as his injuries gradually healed.
day care nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (childcare, nursery)jesle plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
  (služba)hlídání dětí s + s mn
Poznámka: The single-word form is used when the term is an adjective.
 My 2-year old goes to day care every weekday morning.
day care nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. esp US (care for elderly, disabled)pečovatelská služba příd + ž
 I take my Dad to seniors' daycare every day so that I have time to run errands.
day labor (US),
day labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (work: paid by the day)překlad není dostupný
 Day labor is a growing part of the informal economy in the United States.
day laborer (US),
day labourer (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(worker hired by the day)nádeník
 Sadly, day laborers usually lack benefits or job security.
day of reckoning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious: judgment day) (Bible)poslední soud příd + m
 On the day of reckoning, Jesus Christ is coming to judge whatever we might have done.
day of reckoning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day to deal with [sth] unpleasant)den zúčtování m + s
  den D fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 On the day of reckoning, it will be interesting to see how the team performs against the league leaders.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious: Sabbath)šabat, šábes mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sabbath is for Jews a day of rest.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day free of work)den volna m + s
 Today he had a day of rest from work.
Day of the Dead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration: All Souls)Dušičky plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
day off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day of holiday from work)volný den příd + m
  den volna m + s
 No, I can't come into the office today, it's my day off!
day to day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a daily basis)každodenně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
day-to-day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (everyday, daily)každodenní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  denní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
day trip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outing made in a day)jednodenní výlet příd + m
 If you live in New Jersey it's easy to take a day trip to New York City.
day-trip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (make a day trip)absolvovat jednodenní výlet ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  udělat si jednodenní výlet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
day-trip to [sth] vi + prep US (make a day trip to a place)jet na jednodenní výlet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  udělat si jednodenní výlet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
day-trip from [sth] vi + prep US (make a day trip from a place)udělat si jednodenní výlet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We met a couple in Oxford who were day-tripping from London.
during the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the daytime, in daylight hours)během dne předl + m
 Nocturnal animals, like owls, sleep during the day and hunt during the night.
election day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (date when votes are cast)volební den
 On election day, polling stations are open from 7am until10pm.
every day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a daily basis)každý den příd + m
  každodenně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I have a shower every day.
every other day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on alternate days)každý druhý den fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jednou za dva dny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The medication should be taken every other day.
 Léky je nutné brát každý druhý den.
field day,
sports day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(school's outdoor sports event) (školní)exkurze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (školní)sportovní den příd + m
a field day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (opportunity to enjoy yourself) (úsloví)svůj den záj + m
 This sentence is not a translation of the original sentence. Dnes mám svůj den, všechno mi jde od ruky.
for a rainy day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (in case of future need) (přeneseně)na horší časy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I put the extra money in my emergency fund for a rainy day. It's important to put some money aside for a rainy day.
good day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day spent well)dobře strávený den fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 William had a good day at the races, winning a considerable amount of money.
Good day! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (salutation) (pozdrav)dobrý den zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Samuel wished us "Good day!" as he passed by.
Good day to you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (salutation)dobrý den zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  zdravím vás zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Good day to you!" shouted Jenkins from across the street.
Happy hump day! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (Wednesday greeting) (pozdravení ve středu, slang)-
  (vzdáleně, slang)středa, je ho tam třeba fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Have a good day. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleasantry)Pěkný den! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Mějte se! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 The shopkeeper greeted me with a cheerful "Have a good day!"
Have a nice day. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleasantry)Pěkný den! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Thank you for shopping here; have a nice day! Have a nice day, he said as I left.
in this day and age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (these days)v těchto dnech fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  v této době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 No one writes hand-written letters in this day and age. It is difficult to believe that slavery is still tolerated in this day and age.
independence day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (4th July: United States national holiday) (státní svátek v USA)Den nezávislosti m + ž
 We're having a barbecue to celebrate Independence Day.
Labor Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (US national holiday) (státní svátek v USA)Svátek práce m + ž
 Labor Day falls on the first Monday of September.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the evening) (pozdní hodina)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We arrived late in the day, but the hotel staff were very accommodating.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belatedly)opožděně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Joanne apologized for sending her birthday wishes late in the day.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belated)opožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You should have apologized while he was still alive, now it's a little late in the day.
leap day,
Leap Day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(29th February)29. února
  vztahující se k přestupnému roku
 People born on a leap day only get a birthday once every four years.
May Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st May: holiday)první máj
 Most of the world celebrates workers on May Day; the United States has Labor Day in September.
Memorial Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (US public holiday in May)Den obětí války
 Many people visit cemeteries and memorials on Memorial Day.
New Year's Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st January) (první den v roce)Nový rok příd + m
 In the US, New Year's Day is often celebrated watching the Pasadena Rose Parade followed by football games.
next day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (on the following day)nazítří příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  následující den příd + m
 Next day he turned up on my doorstep with a big bunch of roses.
night and day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time, constantly)ve dne v noci
 We worked night and day to meet the deadline. I have been working night and day to get this project finished on time.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a point in the future) (v budoucnosti)někdy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 One day I'll be rich.
one day,
one of these days
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(someday: an unspecified day in the future) (v budoucnosti)jednoho dne čísl + m
 One day I hope to travel to South America. I would like to have children one day.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (an unspecified day in the past) (v minulosti)jednoho dne čísl + m
 There was one day last winter when it snowed heavily.
plain as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (obvious)nad slunce jasný
 After that fall, the bumps on his head were plain as day.
the present day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (modern age)moderní doba příd + ž
  současná doba příd + ž
  současnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The historian was only interested in the past and not at all in tune with the present day.
present-day n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of, in the modern age)moderní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  současný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Present-day medicine uses a lot of sophisticated equipment.
rainy day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day when it is raining)deštivý den příd + m
 When I go out on a rainy day I take my umbrella.
Remembrance Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day commemorating Armistice)Den válečných veteránů fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 On Remembrance Day, we pay tribute to all those who have fallen in battle.
save the day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (solve a problem for [sb])zachránit situaci dok + ž
 Tim saved the day by lending us his car when ours was being repaired.
school day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (daily hours when school takes place)vyučovací hodiny příd + ž mn
 The school day begins at 8:00 a.m. and ends at 2:15 p.m.
school day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day on which school takes place)školní den příd + m
 I can go to the movies on the weekends and holidays but not on school days.
see the light of day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (come into being)spatřit světlo světa
 Your plan is so bad it will never see the light of day.
seize the day interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (make the most of the present moment) (úsloví: Carpe diem)užívej dne zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 'Seize the day' is a translation of the Latin "Carpe diem". My dad was always telling me 'Seize the day – you won't be young forever!'
some day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on an unspecified date in the future)někdy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (přeneseně: v budoucnu)jednou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
that day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a specified day in the past) (v minulosti)toho dne záj + m
  (v minulosti)ten den záj + m
 I fell in love that day.
 Toho dne jsem se zamiloval.
that day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a specified day in the future) (v budoucnu)ten den záj + m
 That day will be the happiest of my life.
the day after nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (next day, following day)zítřek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zítra příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We can stay out as late as we like on my birthday; the day after is a Sunday.
the day after exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (on the following day)den poté m + přísl
  následujícího dne příd + m
 I ate so much at supper that the day after, I felt quite ill.
the day after [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (on the day following: an event) (něčem)den po m + předl
 They went on honeymoon the day after the wedding.
the day after conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the day following: an action)den poté, co fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The day after he left her, she met someone new.
the day before nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a day earlier, the previous day)den předtím m + přísl
  předchozí den příd + m
the day before advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a day earlier, on the previous day)den předtím m + přísl
  předchozí den příd + m
the day before yesterday nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (two days ago)předvčerejšek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The day before yesterday was my birthday.
the day before yesterday advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (two days ago)předevčírem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I haven't seen him since the day before yesterday.
the next day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the day after)druhý den příd + m
  další den příd + m
  den poté m + přísl
 I enjoyed the film so much that I went back to the cinema the next day and watched it again.
the other day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (several days ago)před několik dny
 The other day we went snowboarding and we had a great time. We're still good friends. Just the other day we met for coffee.
to this day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even now)doteď, dodnes příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  do tohoto dne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 To this day we still don't know what happened.
Valentine's Day,
Saint Valentine's Day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(14th February: lovers' celebration)den sv. Valentýna fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně: svátek sv. Valentýna)Valentýn mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What did you and your partner do for Valentine's day?
Veterans Day,
Veterans' Day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (11th November: US war remembrance day) (svátek v USA)Den veteránů m + m mn
 Veterans Day honors all U.S. Veterans.
win the day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (triumph)získat podporu
 Honesty wins the day in business dealings. It was Nelson who won the day at the Battle of Trafalgar.
working day,
work day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(daytime hours occupied by work)pracovní doba příd + ž
 A standard work day is about eight hours long.
working day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day normally worked)pracovní den příd + m
 Orders will be dispatched within two working days.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "day name":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'day name'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.