dark

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɑːrk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɑrk/ ,USA pronunciation: respelling(därk)

Inflections of 'dark' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
darker
adj comparative
darkest
adj superlative
Na této stránce: dark, darkness
'dark' je jiný výraz pro 'darkness'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'dark' is an alternate term for 'darkness'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without light) (bez světla)tmavý, temný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The house was dark when I woke up.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zabloudil v temném (or: tmavém) lese.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colour tone) (odstín)tmavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Richard is wearing a dark green shirt.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Oblékl si tmavý oblek.
dark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of daylight) (noc)tma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My parents want me home before dark.
 Rodiče chtějí, abych byl doma dřív, než bude tma.
the dark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of light) (absence světla)tma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  temno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He couldn't see the phone in the dark.
 Ve tmě neviděl telefon.
the dark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (without electricity) (absence elektřiny)temnota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (absence elektřiny)tma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The town was left in the dark after the storm.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opaque) (neprůhledný)tmavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neprůhledný)zatmavený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We opened the dark lantern to let out a ray of light.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (threatening) (hrozivě)tmavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hrozivě)temný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sky was full of dark clouds.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tone: deep) (tón)hluboký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The viola has a darker tone than the violin.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (evil) (zlý)temný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many people consider him good, but he has a dark side, too.
 Mnoho lidí si o něm myslí, že je dobrý, ale má i svou temnou stránku.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mysterious)podivný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  záhadný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A dark stranger came to town.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complexion) (o kůži)tmavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many people find dark skin attractive.
dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (gloomy) (přeneseně: nepříznivý)temný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 With a recession predicted to hit soon, these are dark days for the economy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
darkness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no light)tma, temnota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Darkness swiftly followed the setting of the sun.
 Západ slunce rychle doprovázela tma.
darkness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (evil) (zlo)temno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The preacher warned his congregation against the powers of darkness.
 Kazatel varoval shromáždění před mocí temna.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
darkness,
dark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (ignorance)temno, tmářství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Education provides us with a light in the darkness.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
dark | darkness
AngličtinaČeština
dark blue nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (navy, deep blue)námořnická modř příd + ž
 People wearing dark blue are hard to see at night.
dark blue,
dark-blue
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(navy, deep blue)tmavomodrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 People wearing dark blue clothing are hard to see at night.
dark chocolate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plain or non-milk chocolate)hořká čokoláda příd + ž
 Dark chocolate has become very popular of late.
dark hair nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brunette or brown hair)tmavé vlasy příd + m mn
 She has naturally dark hair but she dyes it blond.
dark horse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (secretive person)tajnůstkář, tajnůstkářka m, ž
 You're such a dark horse! - you never told me you'd got married.
 Ty jsi takový tajnůstkář! Nikdy jsi mi neřekl, že ses oženil.
dark horse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (racehorse about which little is known) (neznámý závodní kůň)černý kůň příd + m
dark horse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (political candidate about whom little is known) (přeneseně: nepravděpodobný vítěz)černý kůň příd + m
 At first Obama was something of a dark horse, but he went on to win the election!
dark skin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brown or olive complexion)tmavá pleť, snědá pleť příd + ž
 African American mothers often have difficulty finding dolls with dark skin.
dark skinned,
dark-skinned
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: non-white) (barva kůže)snědý, tmavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphen used when term is before a noun
 The dark-skinned locals made us all look like ghosts!
dark skinned,
dark-skinned
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tanned)opálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sheila was so dark skinned after all those years abroad that I hardly recognised her.
dark-haired,
dark haired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(brunette)tmavovlasý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 Is Jane the dark-haired girl or the blonde?
in the dark exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (where there is no light)ve tmě předl + ž
 The lights in the cave went out, leaving the tourists in the dark. With heavy clouds covering the stars and moon, they walked along the path in the dark.
in the dark exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (uniformed, without knowledge of [sth])nevědět, netušit ned
 There must be an answer to this problem, but I admit I'm in the dark.
the pitch black,
the pitch dark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(total darkness)černočerná tma, úplná tma příd + ž
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 He walks this road every night, in the pitch dark!
pitch black,
pitch-black,
pitch dark,
pitch-dark
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(totally dark) (tma)černočerný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (tma)černý jako uhel fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 There was no moon and the night was pitch black.
shot in the dark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (wild guess) (přeneseně: náhodný odhad)rána naslepo ž + přísl
 He took a shot in the dark and guessed the correct answer on the test.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"dark" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: am [afraid, scared, frightened] of the dark, a dark [night, day, beer, room], [can, cannot] see in the dark, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "dark":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'dark'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.