cut up

Listen:


Na této stránce: cut up, carve up

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cut [sth] up,
cut up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(chop, slice)nakrájet, rozkrájet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun or is itself a noun
 You have to cut up the chicken into smaller pieces if you want to feed everybody.
cut [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK (driver, vehicle: move suddenly in front) (neformální: někomu autem)vjet tam dok + přísl
cut up,
cut-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(chopped into pieces)nakrájený, rozkrájený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
cut up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, slang (upset)rozhozený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  smutný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's really cut up that you dumped him.
cut up about [sth] adj + prep slang, figurative (upset)rozhozený z příd + předl
  (hovorový výraz)zdeptaný z příd + předl
cut-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] who jokes)vtipálek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  srandista mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He's such a cut-up, you can't take anything he says seriously.
cut up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative, slang (make jokes)dělat si srandu ned + ž
  vtipkovat, žertovat ned
cut up about [sth] vi phrasal + prep US, figurative, slang (make jokes about)dělat si srandu z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vtipkovat o, žertovat o ned + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
carve [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (cut into pieces)rozkrájet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na kusy)nařezat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun
carve [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (divide)rozdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: např. území)rozporcovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After the war, the victors carved the defeated nations up into new administrative regions.
carve [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (drive fast along: road) (přeneseně: zatáčky vozidlem apod.)řezat ned
 He enjoys carving up the road in his flashy sports car.
carve [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (injure with knife) (někoho)pořezat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
carve [sb] up,
cut [sb] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK, figurative, slang (swerve in front of another vehicle) (hovor.: rychle zabočit před jiné auto)říznout to dok + záj
carve-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (act of dividing [sth] up)rozdělování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  dělení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
carve-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, figurative, slang (result-fixing) (hovorový výraz)podfuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sure, they won the match, but the whole thing was a carve-up.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cut up" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cut up":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cut up'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.