cut

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkʌt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kʌt/ ,USA pronunciation: respelling(kut)


Inflections of 'cut' (v): (⇒ conjugate)
cuts
v 3rd person singular
cutting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
cut
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
cut
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cut vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (separate into pieces) (rozdělit na kousky)nařezat, rozřezat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (rozdělit na kousky: nůžkami)rozstříhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mother cut her daughter's dinner into small pieces.
 Maminka rozřezala (or: nařezala) dcerce večeři na menší kousky.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Rozstříhal papír na malé čtverečky.
cut [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (slice into [sth/sb])naříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The doctor cut the patient to begin his surgery.
 Doktor pacienta nařízl (or: rozřízl), aby mohl začít s operací.
cut vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trim)zkrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nůžkami)ostříhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My hair is getting too long, so I'll need to cut it soon.
 Mám už dlouhé vlasy, měl bych si je nechat zkrátit.
 Mám už dlouhé vlasy, měl bych se nechat ostříhat.
cut vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reduce)zkrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We need to cut some time off the length of this speech.
 Musíme tu řeč trochu zkrátit.
cut [sth] into [sth] vtr + prep (chop up, slice [sth](na kousky)nakrájet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na kousky)rozkrájet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mother cut her daughter's dinner into small pieces.
 Matka dceři nakrájela toust na malé kousky.
cut into [sth] vi + prep (slice [sth] with a knife, etc.)říznout do dok + předl
  (něco)naříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The surgeon cut into the patient's chest.
 Chirurg řízl do pacientovy hrudě.
cut vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn off, stop) (vypnout)přerušit, zastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vypnout)přerušovat, zastavovat ned
 Cut the music. We need to talk for a while.
 Zastav tu hudbu, musíme si na chvilku promluvit.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Televize přerušuje pořady reklamou.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prices: reduce)snižovat ned
  (přeneseně: např. ceny)osekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The supermarket chain is cutting its prices in order to attract more customers.
 Obchodní řetězec snižuje ceny, aby přilákal víc zákazníků.
cut into [sth/sb] vi + prep (dig: into skin, etc.)zařezávat se do ned + předl
 The handle of the shopping bag was cutting into his fingers.
 Ucha nákupní tašky se zařezávaly do jeho prstů.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (incision)řez, zářez mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The cut was four centimetres long.
 Řez měl čtyři centimetry.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
Cut! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (cinema: stop filming) (při přípravě filmu)střih zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (při přípravě filmu)stop zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Cut! Let's redo this scene.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of cutting)střih mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  stříhání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The cut took less than a second to perform.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, often plural (reduction) (přeneseně: redukce)škrt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  snížení, krácení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The budget cuts ended some important programmes.
 Škrty v rozpočtu ukončily několik důležitých programů.
 Snížení (or: krácení) výdajů v rozpočtu ukončilo několik důležitých programů.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excerpt edited out) (filmového materiálu)prostříhání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (filmového materiálu)střih mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The editor made so many cuts that the film became half its original length.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (portion)podíl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Your cut will be about five hundred pounds.
 Tvůj podíl bude dělat pět set liber.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: transition) (filmových záběrů)přechod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (filmových záběrů)sestříhání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The cut from one scene to another was well done.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: version) (filmový)záběr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (scény)verze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Which cut of this scene should we use? I like the first one.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shape, style) (tvar, styl)střih mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I like the cut of that dress.
 Líbí se mi střih těchto šatů.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (selection)výběrové kolo příd + s
  (ve výběrovém kole)vyřazování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The player made the first cut, and hoped to be selected for the team.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball) (míče, baseball)faleš žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His curve ball has a wicked cut.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power) (elektřiny)výpadek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (elektřiny)odpojení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The power cut lasted for six hours.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hurtful remark) (ubližující)poznámka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (ubližující)připomínka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)rýpnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She hurt him with a nasty cut directed at his mother.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meat) (maso)kus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (masa)kousek m zdrob
  (plátek masa)plátek, řízek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Which cut of meat would you recommend for a stew?
 Jaký kus masa bys mi doporučil na dušení.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Řezník se mi snažil udat ještě jeden kousek masa.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nařezal jsem maso na plátky.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whip) (biče)prásknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (biče)práskání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You could hear the cut of the lion tamer's whip.
cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: removal of players) (hráče, sportovce)vyřazení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hráče, sportovce)vyškrtnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be able to slice) (mít schopnost řezat)řezat ned
  (mít schopnost krájet)krájet ned
 Does this knife cut well?
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (undergo slicing) (snadno se krájet)jít nakrájet dok + dok
 The soft cheese cuts well, and does not crumble.
 Měkký sýr jde dobře nakrájet a nedrobí se.
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do the cutting) (provádět krájení)krájet ned
 This knife cuts cleanly.
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt) (přeneseně: ublížit)tít do živého, tnout do živého ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Ouch. The news that he got remarried really cuts.
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cards: divide pack) (karty)rozdávat ned
 I'll shuffle the cards and Henry can cut.
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cards: choose dealer) (karty)snímat ned
 Let's cut, and the person with the highest card can deal.
cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change direction suddenly) (rychle)přesunout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (rychle)změnit směr dok + m
 The basketball player cut to the right and shot the ball.
cut to [sth] vi + prep (cinema: make abrupt transition) (ve filmu)střih na m + předl
  (ve filmu)střih do m + předl
 It showed the scene of the child playing and then cut to the war scene.
 Jako první byla scéna s hrajícím si dítětem, poté následoval střih na válečnou scénu.
cut into [sth] vi + prep figurative (detract from) (hovor.: ovlivňovat negativně)nabourávat ned
 This recession is really cutting into my luxury lifestyle!
cut into [sth] vi + prep (conversation: interrupt) (konverzaci)přerušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (konverzace)vstoupit do dok + předl
 Roger apologized for cutting into our conversation, but said that he had some urgent news.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flower: snip the stalk of) (květiny)nařezat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He cut some flowers to take to his girlfriend.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (omit, cease) (přeneseně: přestat s něčím)utnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please cut the jokes. Just tell us what happened.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intersect)křížit se s ned + předl
 The railway line cuts the highway just beyond the town.
 Železnice se kříží s dálnicí hned za městem.
cut [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cause pain) (slovně)ranit ned
  (slovně)zraňovat ned
 Your remark really cut me badly.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape, sculpt) (řemeslnou prací)vysekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (řemeslnou prací)osekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (řemeslnou prací)vytvarovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The stonemason will cut the granite into stepping stones.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (path, swathe: create, make) (cestu)projet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (cestu)prosekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (cestu)protáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He cut a path through the field of corn with his tractor.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards, pack: divide) (karty)sejmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Do you want to cut the deck, or should I just deal now?
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: slice) (v golfu)cut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Typ rány v golfu, při které míček výrazně mění trajektorii letu.
 If you cut the ball, it will go into the trees.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (cope)zvládat ned
  (hovorový výraz: zvládat)unášet ned
 If you can't cut the pressure, just go away before we begin to work.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang, figurative (skip) (hovorový výraz: jít za školu)zahákovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The student cut class on Tuesday to go to the lake.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (alcohol, drug: dilute) (alkohol)ředit ned
  (alkohol)nastavovat ned
 Some bartenders cut the vodka with water.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animal: castrate) (zvíře)vykastrovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We need to cut those calves before next week.
cut vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." colloquial (baby: grow teeth) (zuby)prořezávat se ned
  (přeneseně: zuby)klubat se ned
 The baby cried all night when he cut his teeth, and his poor father couldn't sleep either.
cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (whip: crack) (bičem)prásknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (bičem)zapráskat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The lion tamer cut the whip with a loud crack.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
carve [sb] up,
cut [sb] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK, figurative, slang (swerve in front of another vehicle) (hovor.: rychle zabočit před jiné auto)říznout to dok + záj
cut across [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (traverse via a short cut)zkrátit si cestu přes dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  jít napříč přes ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
cut across [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (defy definitions or boundaries)jít nad rámec ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
cut away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (TV, film: change shot) (ve filmu, v televizi apod.)vystřihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cut back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (reduce: spending)začít šetřit dok + ned
  (přeneseně: neutrácet)mírnit se ned
 We've been spending too much. We need to cut back.
cut back on [sth] vi phrasal + prep informal (reduce: to economize) (výdaje)omezit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Now that I am unemployed we are going to have to cut back on our spending.
cut down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reduce consumption) (spotřebu)omezit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you can't give up smoking altogether, you should at least try to cut down.
cut down on [sth] vi phrasal + prep (reduce, consume less of) (spotřebu apod.)omezit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's hard to cut down on alcohol when my friends keep inviting me out for drinks.
cut [sth] down,
cut down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reduce)snížit, zmenšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  redukovat ned
 When the team decided to cut down their roster, everyone was upset.
cut [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (kill, strike down)zabít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  srazit k zemi dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Many soldiers were cut down by enemy fire.
cut in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (vehicle: move suddenly in front) (hovorový výraz: autem)vjet tam dok + přísl
  (autem)předjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The vehicle cut in front of me.
 Najednou mi tam vjelo auto.
cut in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (interrupt [sb] speaking) (někoho v mluvení)přerušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  skočit do řeči dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 She cut in while I was speaking. Don't cut in when I'm talking.
cut [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (estrange, disown)zříci se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The parents cut off their alcoholic son and he wasn't even mentioned in their will.
cut [sth/sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (disconnect) (dodávka, spojení)přerušit, odříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 While on the net, we were cut off.
cut [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (interrupt when speaking) (skočit do řeči)přerušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Francesca cut me off while I was in the middle of speaking.
cut [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (remove by cutting)vyříznout, vykrojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The doctors cut the tumour out, removing the cancer.
cut [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (text, scene: excise) (z filmu apod.)vystřihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The director cut the scene out from the final version of the film.
cut [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (eliminate)eliminovat ned
  vyřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She was told to cut out starchy carbs from her diet.
cut [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (stop) (něčeho)zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you want to live longer, cut out the stress from your life.
cut [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, informal (turn off)vypnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cut out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (power, electricity: stop) (elektřina)vypadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The power suddenly cut out and we were plunged into darkness.
 Zničehonic vypadla elektrika a ponořili jsme se do tmy.
cut out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (depart abruptly)rychle opustit, rychle odjet přísl + dok
 When the partygoers heard the police were coming, many cut out.
cut [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (computing: transfer) (data v počítači)převést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The library will cut over the catalogue to its new software in September.
cut [sth] short,
cut short [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(interrupt, finish prematurely)přerušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We had to cut the vacation short when Jim broke his ankle.
cut [sth] up,
cut up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(chop, slice)nakrájet, rozkrájet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun or is itself a noun
 You have to cut up the chicken into smaller pieces if you want to feed everybody.
cut [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK (driver, vehicle: move suddenly in front) (neformální: někomu autem)vjet tam dok + přísl
cut up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative, slang (make jokes)dělat si srandu ned + ž
  vtipkovat, žertovat ned
cut up about [sth] vi phrasal + prep US, figurative, slang (make jokes about)dělat si srandu z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vtipkovat o, žertovat o ned + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bob,
bob cut
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(women's short haircut)překlad není dostupný
 Christine recently cut her long hair into a bob.
brilliant,
brilliant cut
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(diamond)briliant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  diamant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The brilliant is no longer very popular as a wedding band stone.
clear-cut adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unambiguous, well defined)jednoznačný, jasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's a clear-cut case of fraud.
clear-cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (forestry: cut all trees in an area)mýtit ned
 Clear-cutting on steep slopes can cause erosion.
cold cuts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." chiefly US (meat served cold)maso podávané zastudena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The buffet included a selection of cold cuts.
crew cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very short haircut) (na krátko střižené vlasy)ježek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The boys on the team all have crew cuts.
crew cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (army haircut)vojenský sestřih příd + m
 His crew cut and posture made it clear he was a military man.
crew-cut n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (hair: very short)nakrátko ostříhané vlasy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přen.: vlasy nakrátko)ježek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 You could tell he was a Marine from his crew-cut hair.
cut a swathe,
cut a swath,
cut a wide swathe,
cut a wide swath
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be impressive) (přen.: udělat dojem)být opravdová bomba ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
cut a swathe through [sth],
cut a swath through [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(make a path through)překlad není dostupný
cut and paste [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move: text on screen) (text v počítači)vyjmout a vložit fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 To cut and paste text, first highlight the text you wish to move.
cut and paste [sth] into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move: text on screen) (text v počítači)vyjmout a vložit fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You can cut and paste internet images into the word processing document.
cut [sth] away vtr + adv (remove: with blade)odříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ustřihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: single-word form is used when term is a noun or an adj
 To repair the table I had to cut away the damaged veneer and replace it with a matching new piece.
cut corners vtr + npl figurative, informal (save time, money) (nedostatek peněz)omezit se na nejnutnější minimum
  (riskantní jízda)řezat zatáčky
 When building contractors try to cut corners on foundations, it is disastrous.
cut [sth] down,
cut down [sth]
vtr + adv
(tree: fell) (strom)porazit, pokácet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's a pity that they cut down that old tree.
cut [sb] in for [sth] vtr + adv (give [sb] a share)podělit se s dok + předl
 After she won the money, she said she would cut me in for some of it.
Cut it out! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, figurative (stop it)Nech toho!, Přestaň! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Cut it out! - if you don't stop doing that, I'll have to punish you.
cut it out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (stop doing [sth](něco dělat)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He keeps teasing me about my boyfriend. I wish he'd cut it out.
cut loose vi + adj slang, figurative (become independent) (přeneseně: získat nezávislost)odpoutat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)postavit se na vlastní nohy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 She really began to cut loose after she left home.
cut loose vi + adj slang, figurative (act wildly) (přeneseně)utrhnout se z řetězu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 After six weeks of boot camp the recruits were ready to cut loose and have a few beers.
cut [sb] loose vtr + adj US, slang, figurative (fire from job) (neformální: někoho z práce)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz)dát padáka dok + m
cut [sth] off vtr + adv (remove using a blade)uříznout, odříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His leg was so badly damaged, the doctors had to cut it off.
cut [sth/sb] open vtr + adj (body: dissect)rozříznout
 The surgeon cut the patient's chest open.
cut out for [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (person: able, suited)vhodný pro příd + předl
  jako stvořený pro fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When he got caught the second time, he decided he wasn't cut out for a life of crime.
cut out for doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (person: able, suited)vhodný pro příd + předl
  jako stvořený pro fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Some people aren't cut out for dealing with the public.
have your work cut out for you v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (have a hard task ahead)překlad není dostupný
 The house Joe and Maggie have bought needs a lot of renovation; they certainly have their work cut out for them.
cut through [sth] vi + prep (slice through with a blade) (prales apod.)prosekat se skrz dok + přísl
 I haven't got a clue why he bought that machete, there's no jungle to cut through in Belgium.
cut through [sth] vi + prep figurative, infformal (get past: [sth] superfluous)přeskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (řeči apod.)zkrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ok, let's cut through the crap and see what we do agree on!
 Dobře, přeskočme pitomosti a věnujme se tomu, na čem se shodneme!
cut through [sth] vi + prep informal (take a shortcut)zkrátit si to přes dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He cut through the neighbours' back yard to get there quicker.
 Zkrátil si to přes sousedovic dvorek, aby byl doma rychleji.
cut up,
cut-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(chopped into pieces)nakrájený, rozkrájený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
cut up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, slang (upset)rozhozený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  smutný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's really cut up that you dumped him.
cut up about [sth] adj + prep slang, figurative (upset)rozhozený z příd + předl
  (hovorový výraz)zdeptaný z příd + předl
cut-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] who jokes)vtipálek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  srandista mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He's such a cut-up, you can't take anything he says seriously.
cut-and-dried adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easily decided) (přeneseně: jednoduchý, nespletitý)černobílý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
cut-off point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (limit) (přen.: maximum)strop mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  maximum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She likes tequila, but two drinks is her cut-off point on work nights.
 Ráda pije tequilu, ale když rpacuje, dva drinky jsou její strop.
cut-out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (silhouette, shape)výstřižek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  silueta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A cut-out of a Christmas tree was hanging in the window.
cutback,
cut-back
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(economizing) (např. stavu zaměstnanců)snížení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (např. produkce)omezení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 How severe will the company's cutbacks be?
cutoff,
cut-off
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stopping of supply or service) (dodávek energie apod.)přerušení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 If you use too many appliances, it can cause a cutoff of the electricity.
cutoff,
cut-off
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(jeans, etc.: cut short) (džíny apod.)zkrácený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (džíny apod.)zastřižený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Those cutoff jeans are too scruffy for work.
power cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (break in electricity supply)výpadek elektrického proudu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  výpadek elektřiny m + ž
 I lost the file I was working on when there was a sudden power cut. After the power cut to that part of the city, many people went into a panic.
price cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (discount, lowering of costs)snížení cen
 You can find bargains after Christmas when there are price cuts on holiday merchandise.
short-cut viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use a shortcut)překlad není dostupný
short-cut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use a shortcut on [sth])překlad není dostupný
 Don't try to short-cut this process; it won't work if you do.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cut" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: cut her [finger, hand] , a [small, deep, nasty] cut, cut her [finger] on a [nail, piece of glass], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cut":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cut'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.