curry

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkʌri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɜri, ˈkʌri/ ,USA pronunciation: respelling(kûrē, kurē)

Inflections of 'curry' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": curries
Inflections of 'curry' (v): (⇒ conjugate)
curries
v 3rd person singular
currying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
curried
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
curried
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
curry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Asian spiced dish) (indický pokrm)kari spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They served chicken curry and several vegetable dishes.
 Podávalo se kuřecí kari a několik zeleninových pokrmů.
curry [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flavor with curry) (přidat koření)ochutit kari dok + s
 Curry the pumpkin and serve with rice.
 Dýni ochuť kari a podávej s rýží.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
curry favor,
UK: favour
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (be ingratiating)vlichotit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Roderick is always attempting to curry favor to gain an advantage.
 Roderick se pořád snaží někomu vlichotit, aby byl ve výhodě.
curry favor with [sb],
UK: favour
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (ingratiate yourself)zavděčit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 See if you can curry favor with one of the directors.
 Tak uvidíš, jestli se dokážeš zavděčit některému z režisérů.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"curry" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [green, coconut, spicy] curry, curried the [chicken, lamb], [chicken, vegetable] curry, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "curry":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'curry'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.