cuddle

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkʌdəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkʌdəl/ ,USA pronunciation: respelling(kudl)


Inflections of 'cuddle' (v): (⇒ conjugate)
cuddles
v 3rd person singular
cuddling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
cuddled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
cuddled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cuddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hug)objetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Sarah felt better after a cuddle from her grandmother.
 Sarah se po objetí babičky cítila lépe.
cuddle [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)obejmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objímat ned
 The mother panda is cuddling her baby.
 Panda objala své mládě.
cuddle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hug)mazlit se ned
 Alice and Gerald were cuddling on the porch.
 Alice a Gerald se mazlili na verandě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
cuddle up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (snuggle near, nestle)přitulit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  schoulit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Timmy cuddled up next to his father while they watched television. My kitten likes to cuddle up on my lap.
cuddle up with [sb/sth] vi phrasal + prep (snuggle next to)přitulit se k dok + předl
  schoulit se k dok + předl
 Nancy cuddled up with her favorite doll and fell asleep.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cuddle" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: it's cuddle time!, need some cuddle time, gave me a [huge, strong, loving, comforting] cuddle, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cuddle":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cuddle'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.