crown

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'crown', 'Crown': /ˈkraʊn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kraʊn/ ,USA pronunciation: respelling(kroun)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head ornament) (ozdoba hlavy)koruna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Lenny wore a paper crown and pretended that he was King Arthur.
 Lenny nosil papírovou korunu a předstíral, že je král Artuš.
the Crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (monarchy) (monarchie)koruna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This law cannot go into effect without the consent of the Crown.
 Tento zákon nemůže vejít v platnost bez souhlasu koruny.
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top of the head)temeno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Nancy wore a bright bow on the crown of her head.
 Nancy nosila na temeni hlavy světlou mašli.
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (championship title)mistrovský titul příd + m
 Our girls' hockey team won the league crown last year.
 Náš dívčí hokejový tým loni získal mistrovský titul.
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dental crown: cap on a tooth) (zub)korunka ž zdrob
 Toby's crown came off when he bit into the apple.
 Tobovi se ulomila korunka, když se zakousl do jablka.
crown vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint) (panovníka)korunovat ned
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top of a hill) (kopce)vrchol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Just below the crown of the hill, you'll see an old oak tree.
 Hned pod vrcholem kopce můžeš vidět starý dub.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top of a tree) (stromu)koruna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
crown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (former British coin) (historické platidlo)Britská koruna příd + ž
crown viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baby's head: be born)rodit se ned
  vycházet na svět ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Tom was there when the baby crowned.
crown vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be on top of) (dávat něčemu korunu)korunovat ned
crown [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dentist: cap a tooth) (zub)nasadit korunku dok + ž zdrob
 After finishing the root canal operation, the dentist crowned the tooth.
crown [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (award championship title to) (v soutěži)korunovat ned
  (v soutěži)udělit titul dok + m
 Anna spelled the last difficult word and the teacher crowned her 'Spelling Champion'.
crown [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (appoint king, queen) (krále, královnu)korunovat ned
 Elizabeth Tudor was crowned Queen Elizabeth in 1559.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
CPS nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, initialism (Crown Prosecution Service)překlad není dostupný
Poznámka: CPS - Crown Prosecution Service je státní zastupitelství pro Anglii a Wales.
 The CPS examined the evidence the police had gathered and decided to proceed with the prosecution.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crown" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: tried to steal the crown jewels, is looking for her crown prince, the [king's, queen's, royal] crown, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crown":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crown'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.