cross

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'cross', 'Cross': /krɒs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/krɔs, krɑs/ ,USA pronunciation: respelling(krôs, kros)

Inflections of 'cross' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
crosser
adj comparative
crossest
adj superlative
Na této stránce: cross, Cross

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cross vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (traverse, go across)přejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přejet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He crossed the street when the traffic stopped.
 Když se zastavil provoz, přešel (or: přešel přes) ulici.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Taxikář přejel ještě dvě ulice, než si uvědomil, že zabloudil.
cross vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass by)křížit se s, protínat se s ned
 It is at the intersection where Addison Street crosses the high street.
 Je to na té křižovatce, kde se Addison Street kříží s hlavní ulicí.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go over: a line, border) (linii, hranici apod.)překročit, přejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cross vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overlay: lines, sticks)protnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Cross the vertical line with a horizontal one to write the letter "t".
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Narýsujte dvě rovnoběžky a protněte je dvěma různoběžnými přímkami.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol of Christianity) (křesťanský symbol)kříž mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The church was filled with crosses.
 V kostele bylo plno křížů.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (combination)kombinace, směs, směska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Their music is a cross of reggae with hip hop.
 Jejich hudba je kombinací reggae a hip hopu.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overlay: body parts) (nohy apod.)zkřížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nohy apod.)překřížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát nohu přes nohu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It's comfortable to cross your legs when you sit.
 Je pohodlné zkřížit si při sezení nohy.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (x symbol) (symbol)křížek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The cross on the graph indicated the current number of residents.
 Křížek v grafu značí aktuální počet obyvatel.
the Cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cross Jesus died on)svatý Kříž příd + m
 Christians believe Jesus died on the Cross for our sins.
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly UK (angry, annoyed)naštvaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nazlobený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She wasn't expecting her ex-boyfriend to be so cross with her.
 Nečekala, že na ni bude bývalý přítel tak naštvaný (or: rozzlobený).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (horizontal)příčný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  horizontální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You need to jump over the cross bar.
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intersecting)protínající se příd + záj
  křižující se příd + záj
 The cross beams support the roof.
cross,
sign of the cross
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hand gesture: crossing body) (gesto pokřižování)křížek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  pokřižování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The priest noticed Mark's hastily made cross as he entered the church.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal, plant: hybrid)kříženec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A tangelo is a cross between a grapefruit and a tangerine.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (football, soccer: pass) (ve fotbalu)přihrávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The cross from the side of the field went right to the other player.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: punch) (v boxu)hák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He hit his opponent with a strong right cross.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (suffering, burden) (přeneseně: utrpení)kříž mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She still bore the cross of her failed relationship.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Každý si nese svůj kříž.
cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (intersect) (silnice apod.)křížit se ned
  (silnice apod.)křižovat se ned
 The two streets cross five miles from here.
cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass each other)potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The two people greeted each other when they crossed.
 Vzájemně se pozdravili, když se potkali.
cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (soccer: pass the ball) (ve fotbale)přihrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (counter, frustrate) (plány)zkřížit
  (plány)překřížit
 His plans crossed those of his enemy.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (cheque: marked for deposit) (šek)označit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's best to cross the cheque because this prevents anyone else from cashing it.
cross [sth],
cross [sth] and [sth],
cross [sth] with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hybridize) (stvořit křížence)zkřížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The biologist was trying to cross a rose and a lily.
cross [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make angry, oppose)naštvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozčílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Lucy has a bad temper, so don't cross her.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soccer: pass) (míč ve fotbale)přihrát, nahrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
cross | Cross
AngličtinaČeština
cross [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (mark as done)škrtnout, přeškrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Make a list of things to do and cross off each item once you have completed it.
cross [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (eliminate)vyškrtnout, vyřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The interviewer crossed off the applicant with blue and purple hair.
cross out [sth],
cross [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(put a line through)škrtnout, přeškrtnout, vyškrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 With a pencil you can erase; with a pen you have to cross out your mistakes. Cross out the wrong answers.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (change loyalties) (k nepříteli apod.)přeběhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Woodford's disagreement with the government's immigration policy is the reason why he crossed over.
cross over to [sth] vi phrasal + prep (change loyalties) (nepříteli apod.)přeběhnout k dok + předl
 The senator crossed over to the opposition.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exchange genes) (biologicky)zkřížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The genes cross over from one chromosome to another.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (defy genres) (přeneseně: žánrů apod.)smazat hranice dok + ž mn
 The young country singer dreams of making music that will cross over and be a hit on the R&B chart.
cross over into [sth],
cross over to [sth]
vi phrasal + prep
(defy genres)překlad není dostupný
 Run DMC were one of the first rap acts to cross over into the rock charts.
cross over to [sb/sth] vi phrasal + prep (music, film: appeal diversely)překlad není dostupný
 The film has enough appeal to cross over to a wider audience.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
cross | Cross
AngličtinaČeština
crisscross,
UK: criss-cross
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (pattern: meshed)mřížkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  křížkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The dress had a crisscross pattern on the bodice.
 Šaty měly na živůtku mřížkový vzor.
crisscross [sth] (US),
criss-cross [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(go back and forth across)křižovat ned
  projezdit křížem krážem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Tire tracks crisscrossed the front yard.
crisscross [sth] (US),
criss-cross [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(travel back and forth across) (neformální)procestovat křížem krážem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
crisscross (US),
criss-cross (UK)
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(cross over one another)křížit se ned
  protínat se ned
  proplétat se ned
 The fibers of the basket crisscrossed in an attractive pattern.
 Materiál košíku se křížil v hezkém vzoru.
cross country,
cross-country
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(foot race: across fields)přespolní běh příd + m
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 I'm good at athletics but don't have the stamina for cross country.
Cross my heart and hope to die interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" infantile (promise)čestné slovo!
  na mou duši!
 Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!
cross section,
cross-section
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(representative sample) (reprezentativní vzorek)průřez mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  reprezentativní vzorek příd + m
 For this survey, we need a good cross section of the community.
cross section,
cross-section
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(variety, diversity)pestrost, rozmanitost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The exhibition showcases a wide cross section of African artists.
cross section,
cross-section
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(section made by perpendicular cuts)řez mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The diagram shows a cross section of a human heart.
cross your mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (occur to you, enter your thoughts)přijít na mysl dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Don't tell me a wicked thought has never crossed your mind.
cross-border adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (across boundaries)přeshraniční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (race: across countryside) (běh)přespolní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Vicky loves to run cross-country races.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skiing: across fields)běh na lyžích fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  běžkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The snow-covered fields were perfect for cross-country skiing.
cross-country advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (across countryside)napříč krajinou přísl + ž
 We skied cross-country, following the river.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (journey: across a country)napříč zemí přísl + ž
  přes celou zemi fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He set off on his cross-country adventure from Washington to Los Angeles.
 Vydal se na cestu napříč zemí, z Washingtonu do Los Angeles.
cross-country skiing,
ski touring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(skiing across snowy fields)běh na lyžích fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Cross-country skiing is very different from downhill skiing.
cross-cultural adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (involving different cultures)mezikulturní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The international club attempts to promote cross-cultural exchange on campus.
cross-cutting,
crosscutting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(film: jump cuts) (druh filmového střihu)křížový střih příd + m
cross-cutting,
crosscutting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(issue, concern: intersecting) (např. zájmy)křížící, protínající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
cross-eyed,
boss-eyed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having a squint) (očima k sobě)šilhavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
crossbreed,
also UK: cross-breed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(animal of mixed breed)kříženec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (o lidech)míšenec, míšenka m, ž
  (o rostlinách)hybrid mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My dog looks like a collie, but he's actually a crossbreed.
crossbreed,
also UK: cross-breed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (hybrid) (přeneseně)mix mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My dress is a homemade crossbreed of two old pieces of clothing.
 Moje šaty jsou takový domácí mix ze dvou starších kusů oblečení.
crossfire,
cross-fire,
cross fire
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(point where gunshots cross)křížová palba příd + ž
 One soldier was injured in the crossfire.
crossfire,
cross-fire,
cross fire
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (heated exchange of opinions) (přeneseně: hádka)křížová palba příd + ž
  rozmíška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Don't get caught in the crossfire between my aunt and uncle; their arguments are vicious.
crosshairs (US),
cross hairs (UK)
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(sighting lines in a gun) (síť čar v pozorovací části pušky)mřížka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She had a rabbit in her crosshairs.
crosstalk,
cross-talk,
cross talk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(telephone, radio: interference) (vzájemné ovlivňování radiových vln)přeslech mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
crosstalk,
cross-talk,
cross talk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(chat, informal conversation)rozhovor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
crosstalk,
cross-talk,
cross talk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (witty dialogue)zábavný dialog příd + m
get cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become angry)naštvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozčílit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozhněvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mother got cross with her insolent teenage son and didn't allow him to go out with his friends.
the Red Cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical relief agency) (mezinárodní organizace)Červený kříž m vl jm
 The Red Cross is frequently the first relief agency to operate in war-torn areas.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cross" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: cross the [street, road, intersection, tracks], a [wooden, gold] cross, was (very) [cross] at her [daughter, son], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cross":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cross'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.