crisp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkrɪsp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/krɪsp/ ,USA pronunciation: respelling(krisp)

Inflections of 'crisp' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
crisper
adj comparative
crispest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crisp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (crunchy, brittle)křupavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Neil likes soft cookies; I prefer them crisp.
 Neil má rád měkké sušenky, já mám raději křupavé.
crisp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sharp, defined)překlad není dostupný
 Paula wore a clean skirt with crisp pleats. Owen's action pictures are always clear and crisp.
crisp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cold, invigorating) (studený)řízný, svěží přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Carmen put on a jacket and went for a walk in the crisp autumn weather.
 Carmen si oblékla bundu a vydala se na procházku do řízného podzimního počasí.
crisp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, usually plural (potato snack: chip)bramborové lupínky příd + m mn
  chipsy m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Whenever he brought crisps to school, he shared them with his friends.
 Vždy, když do školy vzal chipsy, tak se rozdělil s přáteli.
crisp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (fruit dessert: crumble topping) (na ovocném koláči)drobenka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Sue ate the sweet topping of the crisp last, after she had finished the fruit.
 Sue vždy snědla nejdříve ovoce a až potom sladkou drobenku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
crisp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fruit, vegetables: fresh, firm) (ovoce, zelenina)čerstvý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Peter bit into the crisp apple with a crunching sound.
crisp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wine: high acidity) (o víně s vysokou aciditou)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
crisp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make brittle) (pečením, smažením)opéct do křupava dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 When you have crisped the chicken, take it off the stove.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
potato chip (US,
AU),
potato crisp (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (snack food: crisp) (bramborový)chips mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (bramborový)smažený lupínek příd + m zdrob
 Apparently, several pounds of raw potatoes are needed to make a single pound of potato chips.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crisp" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: UK: a crisp [maker, manufacturer, factory, brand], UK: a [pack, packet, box, plate] of crisps, UK: [home, machine, factory, freshly] -made crisps, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crisp":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crisp'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.