crest

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkrɛst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/krɛst/ ,USA pronunciation: respelling(krest)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top of a wave) (vlny)hřeben mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The crest of the wave was 10 metres tall.
 Hřeben vlny byl ve výšce 10 metrů.
crest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hill, mountain: summit) (hory)hřeben mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 In the afternoon, we made it to the crest of the mountain.
 Odpoledne jsme se dostali na hřeben hory.
crest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird: ornamental head feathers) (hlava ptáka)chochol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The colourful crest is seen only in the male.
 Barevný chochol mají pouze samci.
crest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feathers on helmet) (na přilbě)chochol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The soldiers all had yellow crests on their helmets.
 Všichni vojáci měli na přilbách žlutý chochol.
crest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heraldry: shield, emblem)erb mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The crest is divided diagonally by a yellow band.
 Erb je diagonálně rozdělen žlutým pruhem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
crest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wave: reach highest point)překlad není dostupný
 The wave crested close to shore.
crest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach highest point of [sth](něčeho)dosáhnout vrcholu dok + m
 The surfer crested the wave and coasted back to shore.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crest" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the bird's crest, the [hikers, climbers] crested the [ridge, hill, mountain], a crest of feathers, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.