crazy

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkreɪzi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkreɪzi/ ,USA pronunciation: respelling(krāzē)

Inflections of 'crazy' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
crazier
adj comparative
craziest
adj superlative
Inflections of 'crazy' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": crazies

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crazy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (person: insane)šílený, bláznivý, pomatený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a crazy man on the metro today.
 Ráno byl v metru nějaký šílený muž.
crazy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (foolish) (chování)bláznivý, šílený, potrhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)střelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My mum thinks that skydiving is crazy.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. To je bláznivý (or: šílený, or: střelený) nápad.
crazy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (idea: absurd) (nápad)bláznivý, šílený, potrhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: nápad)střelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: nápad)praštěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That's absolutely crazy - she will never marry a man like him!
 To je naprosto bláznivé (or: šílené) – nikdy si nenajde chlapa, jako je on.
crazy for [sb],
crazy about [sb]
adj + prep
slang (infatuated) (někým)poblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (do někoho)zblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She thinks about him all the time because she is crazy for him.
 Pořád na něj myslí, protože je do něj celá zblázněná.
crazy about [sth],
crazy for [sth]
adj + prep
slang (enthusiastic) (něčím)poblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (do něčeho)zblázněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My youngest boy's just crazy about basketball.
 Můj nejmladší syn je zblázněný do basketbalu.
crazy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (person: frustrated)frustrovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Waiting in lines makes me crazy.
 Z čekání ve frontách bývám frustrovaný.
crazy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (bizarre) (bizarní)šílený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (bizarní)potrhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She always wears such crazy, colourful clothes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
crazy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (wonderful) (pozitivně)bláznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (pozitivně)šílený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Oh, you are such a lovely, crazy woman!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
go crazy vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (lose sanity)zbláznit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zešílet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přijít o rozum dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I think I'm going crazy: this morning I found my running shoes in the refrigerator.
go crazy vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (show great enthusiasm) (přeneseně)začít šílet dok + ned
 They scored a winning goal at the last possible moment and the fans went crazy.
 Vítězný gól padl v poslední vteřině a fanoušci začali šílet.
go crazy vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (do [sth] with abandon) (přen.: dělat něco s nadšením)šílet ned
  (přen.: dělat něco s nadšením)bláznit ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
drive [sb] crazy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make insane) (přeneseně)přivádět k šílenství, dohánět k šílenství ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
drive [sb] crazy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (annoy)obtěžovat, štvát ned
  (neformální)vytáčet ned
 That hip-hop music just drives me crazy!
drive [sb] crazy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (arouse sexually) (sexuálně)vzrušovat ned
 The way you kiss drives me crazy.
funny bone,
US: crazy bone
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (anatomy: ulnar nerve) (hovor.: nerv u lokte)brňavka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I accidentally banged my funny bone and my arm still tingles.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crazy" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is a crazy [man, dog, plan], have a crazy [idea, dream, suggestion], is a crazy [hat, color, style, T-shirt], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crazy":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crazy'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.