crazed

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkreɪzd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(krāzd)

From the verb craze: (⇒ conjugate)
crazed is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: crazed, craze

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crazed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deranged)bláznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  posedlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A crazed man emerged from the wreckage.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
crazed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (paving, ceramics: with fine cracks)popraskaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  puklý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ceramic table top was crazed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
craze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] very popular)mánie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  hit mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The new dance craze is sweeping across the school.
 Nový tanenčí hit se šíří celou školou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
craze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ceramics, varnish) (lak, keramika apod.)popraskat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (lak, keramika apod.)vytvořit praskliny dok + ž mn
 The glaze crazed after being fired in the kiln.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crazed" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crazed":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crazed'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.