crawl

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkrɔːl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/krɔl/ ,USA pronunciation: respelling(krôl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crawl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (insect: creep) (hmyz)lézt ned
 Betty watched the spider crawling on the wall.
 Betty sledovala pavouka, jak leze po zdi.
crawl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move on all fours)lézt po čtyřech ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The baby crawled across the floor.
 Dítě lezlo po čtyřech po podlaze.
crawl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (time: go slowly) (jít pomalu)šinout se ned
 While I was at school, time seemed to crawl.
 Ve škole se čas vždycky šinul.
crawl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (vehicle: move slowly) (v husté dopravě)jet krokem ned + m
 The traffic is crawling; I'm going to be very late to work. The old car crawled along, smoke billowing from its engine.
 Auta jedou krokem, dneska přijedu pozdě do práce.
crawl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (slow pace)ploužení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 At rush hour, traffic slows to a crawl.
 Při dopravní špičce je z plynulého provozu ploužení.
crawl,
front crawl,
Australian crawl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(swimming stroke) (plavání)kraul mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The swimming coach helped John improve his crawl.
 Plavecký trenér pomohl Johnovi zlepšit jeho kraul.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crawl" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [long, arduous, lengthy] crawl (back to), [began, started] the crawl back to , was [swimming, doing] the [front, back] crawl, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crawl":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crawl'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.