craving

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkreɪvɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkreɪvɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(krāving)

From the verb crave: (⇒ conjugate)
craving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: craving, crave

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
craving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (desire for specific food) (na konkrétní jídlo)chuť žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 When I was pregnant, I had a craving for watermelon.
 Když jsem byla těhotná, měla jsem chuť na meloun.
craving for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (desire for [sth])touha po ž + předl
 The holy man urges us to master our cravings for power and money.
 Svatý muž nás nabádal ovládat naši touhu po moci a penězích.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crave for [sth],
crave after [sth]
vi + prep
(desire, long for)toužit po ned + předl
  přát si ned
 After years in an office job, Erika found herself craving after an opportunity to work outdoors.
crave vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (desire)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"craving" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [strawberry, sweet, chocolate, tobacco] craving, has a craving for [strawberries], [have, got] a sudden craving for [strawberries], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "craving":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'craving'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.