crash

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkræʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kræʃ/ ,USA pronunciation: respelling(krash)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collide violently)narazit do, vrazit do dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zejména dopravní prostředek)nabourat do dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The skier crashed into the other skier.
 Ten lyžař narazil do jiných lyžařů.
crash into [sb/sth] vi + prep (collide violently)narazit do, vrazit do dok + předl
  nabourat do dok + předl
 A drunk driver crashed into the side of the house. The skier crashed into the other skier.
 Opilý řidič narazil do domu.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vehicle: cause to collide) (kolem, autem atd.)nabourat s dok + předl
  (kole apod.)vybourat se na dok + předl
 Roger crashed his bike and had to retire from the race.
 Roger naboural s motorkou a musel odstoupit ze soutěže.
crash [sth] into [sth] vtr + prep (vehicle: cause to collide with [sth](něčím do něčeho)nabourat s dok + předl
 He crashed his car into a tree.
 Naboural s autem do stromu.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, break loudly)zřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The clock crashed to the ground when it fell off the wall.
 Ty hodiny spadly ze zdi a zřítily se na zem.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collision)náraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (doprava)srážka, havárie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The crash made a loud noise.
 Při nárazu se ozval silný rachot.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud noise) (hlasitý zvuk)rána žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  třísknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They heard a crash in the kitchen.
 Z kuchyně se ozvala rána.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: fall)burzovní krach příd + m
  krach na burze fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The crash of 1929 was one of the worst ever.
 Burzovní krach v roce 1929 byl jedním z nejhorších vůbec.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
crash adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (course: intense, rapid) (kurz)intenzivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He took a crash course in Spanish before going to Mexico.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aviation: violent landing) (letadla)ztroskotání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The crash broke the plane in two.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail suddenly) (např. cena akcií)spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (trh)zhroutit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The stock market crashed in 1929.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computer: stop working) (počítačový systém)spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Windows® crashed again. I need to reboot.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (sleep) (u někoho jiného)přespat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přenocovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He crashed at my house Saturday night.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (fall asleep)usnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (jít spát)zalehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: jít spát)zalomit to dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I just crashed when I got home, and woke up four hours later.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knock violently) (např. částí těla)srazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  srazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They crashed their heads together.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, smash [sth](něčím)třísknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčím)mrsknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He crashed the vase against the wall.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (enter uninvited) (nepozván)vetřít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That guy wasn't invited. He just crashed the party.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
crash down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (collapse, fall)spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After they detonated the explosives, the old bridge crashed down into the ravine.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
car crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (automobile accident) (automobilová)havárie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The driver was killed in the car crash but the passenger survived.
plane crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft accident)letecká havárie příd + ž
  letecké neštěstí příd + s
 A stone memorial commemorates the plane crash of 1981.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crash" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: was in a [car, bus, plane, bike] crash, [take, enroll in] a crash course [in, on], a crash involving [several vehicles, a car and a truck], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crash":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crash'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.