crank

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkræŋk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kræŋk/ ,USA pronunciation: respelling(krangk)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
crank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (handle: rotate) (klikou)otočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You power this flashlight by cranking the handle.
 Tuto baterku napájíte tím, že otáčíte klikou.
crank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (engine: start) (motor)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
crank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handle)klika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My father's first car was started with a hand crank.
 Otcovo první auto se startovalo pomocí ruční kliky.
crank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, pejorative, US (bad-tempered person) (hovorový výraz)neruda mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My mother is a crank until she has her morning coffee.
 Moje matka je neruda, dokud si nevypije své ranní kafe.
crank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, pejorative, UK (person: with odd ideas) (pejorativní výraz)cvok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (pejorativní výraz)blázen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Some crank told her not to eat red food and yellow food at the same meal.
 Nějaký cvok jí řekl, že nemá jíst naráz červené a žluté potraviny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
crank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, US (drug: methamphetamine) (hovorový výraz: metamfetamin)perník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz: metamfetamin)piko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 His mother was addicted to crank.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
crank out [sth],
crank [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (produce like a machine) (přeneseně, hovorově)vyplivnout, vychrlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Every six months, the author cranked out another book.
crank [sth] up,
crank up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(start by turning a handle) (přeneseně: ručně nastartovat)nakopnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can you believe people once had to crank up cars before they would start?
crank [sth] up,
crank up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (intensify, increase) (přeneseně: zlepšit)nakopnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vystupňovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They will never win the match if their offense doesn't crank up the pressure a bit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
crankshaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of engine)kliková hřídel příd + ž
 It appears that the crankshaft is broken, so you'll have to talk to a mechanic.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"crank" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [car's, vehicle's] crank shaft, [replace, fix, repair] the crank shaft, uses a crank start, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "crank":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'crank'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.