WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

court shoe


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "court".

Podívejte se také na: shoe

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law)soud mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  soudní dvůr příd + m
Poznámka: Spojení "soudní dvůr" se nepoužívá pro české soudy.
 The court sentenced the thief to two years in prison.
 Soud toho zloděje odsoudil na dva roky.
 Soudní dvůr odsoudil zloděje ke dvěma letům odnětí svobody.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports) (sport)dvorec, kurt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is usually on the basketball court at this time of day.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. V tuhle dobu bývá obvykle na tenisovém kurtu.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (people in a court of law) (orgán, osoby)soud mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The court sentenced the thief to two years in prison.
 Soud odsoudil zloděje k dvěma letům vězení.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (royal residence) (královský)dvůr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Queen Esther lived in the court of King Ahasuerus.
 Královna Esther žila na dvoře krále Ahasuera.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (advisers of king, queen) (krále apod.)rádcové m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The King consulted with his court, which included his most trusted advisors.
 Král se radil s dvořany, mezi něž patřili jeho nejbližší rádcové.
court viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." dated (lovers: date) (před svatbou)stýkat se ned
  (s někým, před svatbou)chodit ned
 The couple courted for two years before marrying.
 Pár se před svatbou stýkal dva roky.
court [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated (pursue [sb] romantically) (někomu)dvořit se ned
  (někoho)namlouvat si ned
 He courted her in the most gentlemanly manner.
 Dvořil se jí tím nejzdvořilejším způsobem.
court [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (risk: danger, disaster) (o něco, např. o trest)říkat si ned
 The government courted disaster by not preparing for hurricanes.
 Vláda si svojí nepřipraveností na hurikán říkala o neštěstí.
court [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to achieve [sth])usilovat o ned + předl
 She courted fame by trying to act.
 Usilovala o slávu skrze herectví.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (courtyard) (u budovy)dvůr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  nádvoří spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The hotel has an impressive front court.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (amorous advances)dvoření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  předcházení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  nadbíhání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She appreciated his gentlemanly court, but still did not love him.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (small cul-de-sac) (slepá)ulička ž zdrob
court [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seek: favour) (přízeň)snažit se získat ned + dok
  (přízeň)usilovat o ned + předl
 The government courted the favour of religious groups.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
basketball court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area marked for basketball)basketbalové hřiště
  basketbalový kurt, basketbalový dvorec
 Some of the players were warming up on the basketball court.
chancery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (court of equity)soudní dvůr příd + m
contempt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: disruption of court proceedings) (soudem)pohrdání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
court case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial, legal proceeding)soudní proces příd + m
 In the US court cases are heard either by a judge or a jury.
Court of Appeal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reviews decisions of an inferior court)odvolací soud, apelační soud příd + m
 Mrs. Drummond took the case to the Court of Appeal.
district court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (intermediate, state court)okresní soud
 The district court deals with the most common violations of law.
food court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (dining area) (ve velkých nákupních centrech)koutek s občerstvením fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
High Court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (law: High Court of Justice) (Velká Británie)vrchní soud příd + m
High Court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Aus (law: highest court of appeal)překlad není dostupný
tennis court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: ground marked out for tennis)tenisový kurt příd + m
 The tennis courts at Wimbledon are grass, unlike most others.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "court shoe":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'court shoe'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.