WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

count noun


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "count".

Podívejte se také na: noun

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
count viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (recite numbers) (znát čísla)počítat ned
  (znát čísla)napočítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The children are learning to count.
 Děti se učí počítat
count vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enumerate)spočítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  počítat ned
 She counted the candies.
 Spočítala bonbóny.
count [sth] up,
count up [sth]
vi + adv
(add, total)spočítat, sečíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher counted up the scripts she had collected at the end of the exam.
 Učitelka si spočítala papíry, které na konci písemky sebrala.
count [sb] up,
count up [sb]
vi + adv
(add, total)spočítat, sečíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The tour guide counted up the tourists as they got back on the bus.
 Průvodce po návratu k autobusu spočítal turisty.
count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum total) (výsledek matematické operace)součet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  výsledek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Are you done? What's the total count? All the patients showed an increase in their white cell counts.
 Hotovo? Jaký je součet?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing) (v boxu)odpočítávání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He was down for the count.
count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: crime) (ze zločinu apod.)obvinění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  bod obžaloby m + ž
 He was charged for 3 counts of assault.
count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voting) (volební)hlas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The counts are in and the Democrats have won.
count,
Count
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nobleman)hrabě mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Don Juan was the Count of Barcelona.
count viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have importance) (brát v úvahu)počítat se ned
 Does my work experience count?
count viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be worth) (něco pro někoho)znamenat ned
 Your honesty counts a lot to me.
 Tvoje upřímnost pro mne hodně znamená.
count [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (include) (brát v úvahu)počítat ned
  (brát v úvahu)započítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's an eight-hour drive, not counting any stops.
count [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider) (za něco)považovat ned
 I count you among my best friends.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
count down to [sth] vi phrasal + prep figurative (prepare for, anticipate [sth])připravovat se na, chystat se na ned + předl
 As soon as one birthday is over, Tommy starts counting down to the next one.
count down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (count back to zero)pozpátku odpočítávat přísl + ned
count [sth] down vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (count backwards to event) (před startem, na Silvestra apod.)odpočítávat ned
 It was almost midnight on New Year's Eve; the crowd in Times Square was counting down the seconds.
count [sb] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (include) (někým)počítat s ned + předl
  (koho)započítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
count on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (trust, rely on)spolehnout se na dok + předl
 I included Sheila in the team because I know I can count on her.
count on [sb] to do [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (trust, rely on) (někoho)spolehnout se na dok + předl
  (někomu)věřit ned
 You can count on her to be on time.
count on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (expect, be confident of)počítat s ned + předl
  očekávat ned
 The fans were counting on victory today after the Manchester United's recent successes.
count out [sb],
count [sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (exclude) (někoho)škrtnout, vyškrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm busy on Saturday so you can count me out of the football game.
count out [sth],
count [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (exclude) (někoho)škrtnout, vyškrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
count out [sth],
count [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(distribute)odpočítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He counted out the ten euros he owed me in one euro coins.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blood count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of cells in [sb]'s blood)krevní obraz příd + m
body count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of fatalities) (ve válce apod.)počet obětí m + ž mn
 After the earthquake, the body count rose to the thousands.
count against [sb] vi + prep (be detrimental) (přeneseně)mluvit v neprospěch ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  přitížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His criminal record will count against him when he starts applying for jobs.
recount [sth],
re-count [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(count again)přepočítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ballots were recounted but the result was the same.
recount,
re-count
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(counting again)přepočet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  přepočítání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Opposition candidates are demanding a recount.
thread count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thread density of a woven fabric)číslo příze s + ž
  počet vláken m + s mn
 Expensive sheets and pillowcases usually have a very high thread count.
word count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of words in a text)počet slov m + s mn
 Write the word count at the end of your essay.
 Na konec své slohové práce napište počet slov.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "count noun":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'count noun'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.