WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

could do with


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "could".

Podívejte se také na: do | with
Na této stránce: could, can

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (can: past tense) (byl schopen)mohl, dovedl min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
 When Samantha was a girl, she could climb tall trees.
 Když byla Samantha malá, mohla (or: dovedla) vylézt na vysoké stromy.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (polite request) (modální sloveso)moci, moct ned
 Could you hold this for me, please?
 Mohl bys to prosím podržet?
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (ability) (být schopen)umět ned
  (být schopen)dovést, zvládnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I could go to the store if I wanted to.
 Uměl bych si dojít do krámu, kdybych chtěl.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (possibility)možná příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He could be right.
 Možná má pravdu.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (polite suggestion) (modální sloveso vyjadřující možnost)moci, moct ned
 You could call them and ask.
 Můžeš jim zavolat a zeptat se.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (be able to) (nabídka)moci ned
  -
 I can carry those suitcases for you.
 Mohu vám ty kufry vzít.
 Vezmu vám ty kufry.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (know how to)umět ned
  -
 She can play the piano.
 Umí hrát na klavír.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Mluví plynně několika jazyky.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (have the right to) (mít oprávnění)moci, moct, smět ned
  mít právo ned + s
 The prime minister can call an election whenever he wants to.
 Předseda vlády může vyhlásit volby, kdy chce.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (be allowed to)moci, moct, smět ned
 Can I borrow your car tonight?
 Můžu (or: mohu) si dnes večer půjčit tvé auto?
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (be possible) (být možný)moci, moct ned
 Such things can happen if you're not careful.
 Takové věci se mohou stát, když si nedáváš pozor.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (tin: metal container)plechovka, konzerva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We need three more cans of paint.
 Potřebujeme ještě tři plechovky barvy.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (tin: of food)plechovka, konzerva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Pass me that can of peas.
 Podej mi tu plechovku hrachu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fuel)kanystr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We should fill this extra can with gas in case we run out.
the can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (toilet)záchod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vulgární výraz: záchod)hajzl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Excuse me. I have to go to the can.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (jail, gaol)vězení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hovorový výraz: vězení)basa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He's been in the can for three months now.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (military: warship)válečná loď příd + ž
 After a few repairs the can was back in the water heading across the ocean.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (buttocks)zadek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vulgární výraz)prdel žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 That toilet seat's so cold you'll freeze your can sitting on it.
a can of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contents of a tin)plechovka, konzerva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I'll just have a can of beans for lunch.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (have the qualifications to)být schopen inf + příč ned
  dokázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  umět ned
 A doctor can treat people more extensively than a nurse.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (tend to)dovést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  umět ned
  moci, moct ned
 He can be really annoying sometimes.
can [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (preserve in a jar, etc.)zakonzervovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neprodyšně)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They canned most of their peppers for the winter.
can [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (fire, dismiss) (hovorový výraz: ze zaměstnání)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  propustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He should have been canned for that kind of behavior.
can [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (stop doing)přestat, zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You two! Can that fighting! Now!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
could | can
AngličtinaČeština
Could be interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (It's possible)možná příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  je to možné fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "Do you think the neighbor is the murderer?" "Could be."
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: want, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "could do with":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'could do with'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.