cool

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkuːl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kul/ ,USA pronunciation: respelling(ko̅o̅l)

Inflections of 'cool' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
cooler
adj comparative
coolest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mildly cold) (mírně studený)chladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'd like a cool glass of water.
 Dal bych si sklenici chladné vody.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (indifferent) (netečný)chladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He acted cool towards his ex-wife.
 Vůči své bývalé manželce byl chladný.
cool vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make colder)ochlazovat ned
  ochladit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The air conditioner cooled the air.
 Klimatizace ochlazovala (or: ochladila) vzduch.
cool interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (great!)Super!, Senza!, Bezva! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You got a new car? Cool!
 Máš nové auto? Super! (or: Paráda!)
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weather: not warm) (počasí, ne horké)chladivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  svěží přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The weather is cool today.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothing: for warm weather) (oblečení do horkého dne)lehký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jane wears cool clothing on a hot day.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (serene)klidný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Irene always manages to remain cool under pressure.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (deliberate, calculated)promyšlený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rozvážný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 With cool movements, the hunter stalked his prey.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (aloof) (přeneseně)chladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  odměřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The aristocrat's cool manner offended the tradesmen.
a cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (emphatic quantity) (hovorový výraz: větší obnos peněz)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The thieves got away with a cool million.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (color: not warm) (přeneseně: barva)studený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They painted the wall a cool blue.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (stylish, attractive)stylový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  atraktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pěkný, hezký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neformální)suprový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Randall just bought a cool car.
cool adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (not a problem) (bez problému)v pohodě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You ate my food? That's cool. Don't worry about it.
cool advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (coolly) (s klidem)klidně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She acted cool and colllected, though she was really very nervous.
cool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mild cold)chládek m zdrob
  chlad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I like the cool of the evening.
cool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mood, demeanor: calmness) (stav)klid mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (stav)pohoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
cool viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become more moderate)zmírnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The housing market cooled once interest rates started rising.
cool viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (emotion: become calmer)uklidnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uklidnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (emoce)opadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His anger cooled enough that he could enjoy the evening.
cool viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become colder)ochladit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zchladnout, ochladnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The temperature suddenly cooled.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become less hot)zchladnout, vychladnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Give the cookies ten minutes to cool down.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (become less angry)uklidnit se, zklidnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It took Andy a while to cool down after the argument with his brother.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (slow pace to end exercise) (zmírnit tempo)vyklusat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (feeling: lessen) (emoce)zmírnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Henry decided to stay out of his wife's way until her anger had cooled down.
cool [sth/sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make less hot)zchladit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nechat vychladnout dok + dok
 Ben took a cold shower to cool himself down after the race.
cool off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become less hot)vychladnout, zchladnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He went and sat in the shade to cool off.
cool off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (become less angry)uklidnit se, zklidnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 There's no point in arguing about it. We won't solve anything until you cool off.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
cool head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (composure, calm)chladná hlava
 After the accident, and even though she had been injured, she had a cool head.
cooler,
UK: cool box
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(box: keeps food and drink chilled)chladicí box příd + m
 There's a cooler full of beer in the back of the van.
keep cool vi + adj (avoid getting hot)ochlazovat, chladit ned
 William was using a small electric fan to keep cool.
keep cool vi + adj figurative (remain calm)zůstat klidný dok + příd
 Just keep cool, and act like you don't know anything.
keep [sb/sth] cool vtr + adj (prevent getting hot)chladit, ochlazovat ned
 These plants don't like too much heat, so keep them cool by planting them in a partially shaded spot.
keep [sth] cool vtr + adj (drink, etc.: chill) (např. pití)vychladit, nachladit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gemma put the wine in the fridge to keep it cool.
keep your cool v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (remain calm)zachovat klid
  nepřestat se ovládat
 You need to keep your cool if provoked.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cool" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
bomb - brisk - chill - fan - fly - ice - neat - quench - rad - sick
Slovní spojení: let the [food, soup, water] cool, (in) the cool of the [night, early morning], a cool [breeze, room, morning, day], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cool":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cool'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.