convincing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈvɪnsɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈvɪnsɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kən vinsing)

From the verb convince: (⇒ conjugate)
convincing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: convincing, convince

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
convincing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of persuading [sb])přesvědčování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He took a lot of convincing, didn't he?
convincing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (believable)přesvědčivý, pádný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She gave a convincing account of the harm the law would do.
convincing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (realistic-looking)přesvědčivý, realistický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's a very convincing sculpture of the archbishop.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
convince vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He had finally convinced his customers of the advantages of his product.
 Konečně přesvědčil zákazníky o výhodách svého výrobku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
convince [sb] [sth],
convince [sb] that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make [sb] agree)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The jury had been sceptical, but the evidence convinced them the defendant was not guilty.
convince [sb] to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (influence to act)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A letter from his mother convinced him to come home after years abroad.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"convincing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "convincing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'convincing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.