convinced

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈvɪnst/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/kənˈvɪnst/

From the verb convince: (⇒ conjugate)
convinced is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: convinced, convince

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
convinced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (believing [sth] fully) (o něčem)přesvědčený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (něčím)jistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
convinced,
convinced that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(persuaded, certain that)přesvědčený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  utvrzený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The old lady is convinced that family members are stealing money from her.
 Ta stará paní je přesvědčená, že jí členové rodiny kradou peníze.
convinced of [sth] adj + prep (persuaded, certain of [sth])přesvědčený o příd + předl
 I am convinced of this man's innocence.
 Jsem přesvědčeny o nevině tohoto muže.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
convince vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He had finally convinced his customers of the advantages of his product.
 Konečně přesvědčil zákazníky o výhodách svého výrobku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
convince [sb] [sth],
convince [sb] that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make [sb] agree)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The jury had been sceptical, but the evidence convinced them the defendant was not guilty.
convince [sb] to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (influence to act)přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A letter from his mother convinced him to come home after years abroad.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"convinced" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "convinced":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'convinced'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.