convict

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations verb: /kənˈvɪkt/, noun: /ˈkɒnvɪkt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. kənˈvɪkt; n. ˈkɑnvɪkt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v., adj. kən vikt; n. konvikt)


Na této stránce: convict, con
'convict' je jiný výraz pro 'con'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'convict' is an alternate term for 'con'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
convict [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (of a crime) (prokázat vinu)usvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uznat vinným dok + příd
 Danny was convicted of armed robbery.
 Danny byl usvědčen z ozbrojeného přepadení.
convict nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in jail)trestanec, trestankyně m, ž
  odsouzený, odsouzená m, ž
 Writing letters to convicts can be dangerous.
 Psaní dopisů trestancům může být nebezpečné.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
con [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (trick, swindle)podvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  obalamutit, oblafnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The suspect apparently conned a number of elderly people.
 Podezřelý údajně podvedl mnoho starých lidí.
con [sb] into doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (trick [sb] into doing [sth](lstí)vylákat na dok + předl
 My friends conned me into going to see a musical.
 Mí přátelé mě vylákali na muzikál.
con [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (swindle money from [sb](někoho o něco)obrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální: z někoho peníze)vytáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The criminal conned one of his victims out of ten thousand dollars.
 Zločinec obral jednu ze svou obětí o deset tisíc dolarů.
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (trick, swindle)podvod, trik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorově)fígl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Fred lost two hundred dollars in a con.
 Fred přišel podvodem o dvě stě dolarů.
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disadvantage)nevýhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  důvod proti m + přísl
  námitka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The plan's major con is its high cost.
 Největší nevýhodou plánu jsou jeho náklady.
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (prisoner, convict) (hovorový výraz: vězeň)mukl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (disadvantage, point against [sth])nevýhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  proti předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Each of the options has its pros and its cons.
 Každá z možností má pro a proti.
Con,
Con.
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK, written, abbreviation (politics: Conservative) (politika)konzervativní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Fred Bloggs (Con.) has been elected as the MP for this constituency.
 Fred Bloggs z konzervativní strany byl zvolen poslancem za tento volební obvod.
con [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." archaic (learn by heart)učit se nazpaměť ned + přísl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"convict" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
con
Slovní spojení: [an ex, a former, a prison] convict, [hunting, looking] for an escaped convict, The convict escaped from [jail, prison]., více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "convict":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'convict'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.