conference

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɒnfrəns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɑnfərəns/ ,USA pronunciation: respelling(konfər əns, -frəns)

Inflections of 'conference' (v): (⇒ conjugate)
conferences
v 3rd person singular
conferencing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
conferenced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
conferenced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
conference nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convention)konference žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  sjezd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  shromáždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The annual conference of the Shakespeare society is soon.
 Každoroční konference spolku přátel Shakespeare se koná brzy.
conference nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting)jednání, zasedání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  setkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The teacher held a conference for parents to introduce the curriculum.
 Učitel na setkání s rodiči představil studijní plán.
conference viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hold a meeting)jednat ned
  konferovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
conference nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports association) (sport)konference žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
conference call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting conducted by phone)telefonická konference
  konferenční hovor
 The advantage of a conference call is that people from all over the world can take part.
conference room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (room where meetings are held)zasedací místnost, konferenční místnost
  (hovorově)zasedačka
 The meeting will be in the conference room in 15 minutes.
hold a press conference,
hold a news conference
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(speak to media)uspořádat tiskovou konferenci
 The senator held a press conference to explain his new proposal.
press conference,
news conference
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(meeting with journalists)tisková konference
 The senator took 28 questions during this morning's press conference.
summit,
summit meeting,
summit conference
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(conference of leaders)setkání na nejvyšší úrovni
 Summit meetings are often held on neutral territory.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"conference" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [place, make, have] a conference call, [choose, select, be] the conference venue, the conference [facilities, program, speakers, exhibitors], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "conference":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'conference'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.