conductor

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈdʌktər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈdʌktɚ/ ,USA pronunciation: respelling(kən duktər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
conductor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical director)dirigent, dirigentka m, ž
 Our orchestra has a guest conductor this month.
 Náš orchestr má tento měsíc hostujícího dirigenta.
conductor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (material that conducts: heat, etc.) (tepla apod.)vodič mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Human flesh is an excellent conductor of electricity.
 Lidské tělo je skvělým vodičem elektřiny.
conductor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (train, bus: fare collector)průvodčí m/ž
 Has the conductor been through to collect the tickets?
 Vybíral už průvodčí lístky?
conductor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: who conducts debate, etc.) (debaty)moderátor, moderátorka m, ž
 The conductor lost all control of the debate.
 Moderátor ztratil nad debatou veškerou kontrolu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"conductor" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a train conductor, gave her ticket to the conductor, UK, dated: worked as a bus conductor, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "conductor":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'conductor'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.