WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

conduct oneself


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "conduct".

Podívejte se také na: oneself

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
conduct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry, transmit) (přenášet)vést ned
  přenášet ned
  (být vodivý)vodit ned
 Wires conduct electricity.
 Elektřina se vede v kabelech.
 Voda vede zvuk.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Během bouřky dávejte pozor na vodu a jiné látky, které vodí elektřinu.
conduct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lead musicians) (hudba)dirigovat ned
  (orchestr)řídit ned
 He conducted the orchestra.
 Dirigoval orchestr.
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry out, perform [sth])vykonávat ned
  provádět ned
 The website conducted a survey of car owners.
 Webová stránka prováděla průzkum mezi vlastníky aut.
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage, direct)řídit ned
  vést ned
 He conducted his business efficiently.
 Svůj byznys řídil (or: vedl) efektivně.
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (meeting: lead) (schůzi)řídit ned
  (schůzi)vést ned
 He conducted the meeting since nobody else wanted to.
 Řídil schůzi, protože nikdo jiný nechtěl.
conduct nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (behaviour)chování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  způsoby m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Your conduct is not acceptable.
 Tvé chování není přijatelné.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
conduct [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (bring, guide [sb])vést, vodit ned
  doprovázet ned
 The officer conducted the prisoner to his cell.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
disorderly conduct nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: rowdy behavior in public)výtržnictví spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He was cautioned for disorderly conduct.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"conduct oneself" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "conduct oneself":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'conduct oneself'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.