condition

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈdɪʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈdɪʃən/ ,USA pronunciation: respelling(kən dishən)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (state)stav mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This house is in terrible condition. It needs a lot of work.
 Ten dům je v hrozném stavu. Bude na něm hodně práce.
condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beings: general state)okolnosti ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  poměry m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  stav mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Philosophers consider the human condition.
 Filosofové uvažují nad stavem lidské společnosti.
condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: health)stav mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (fyzické zdraví)kondice, forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The cancer patient is in stable condition.
 Stav toho pacienta s rakovinou je stabilizovaný.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. To je hrůza, po té dlouhé zimě nejsem vůbec ve formě.
condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (requirement)podmínka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I will do it - on one condition. A drug test is a condition of employment here.
 Udělám to pod jednou podmínkou.
condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illness)nemoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  onemocnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He has a heart condition.
 Trpí onemocněním srdce.
conditions nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (environment)podmínky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  okolí, prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Fishermen work in difficult conditions.
 Rybáři pracují v obtížných podmínkách.
condition [sb],
condition [sb] to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(brainwash, affect behaviour)působit ned
  (dlouhodobě působit)formovat ned
 Politicians are conditioning the people to accept the policy.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Prostředí, ve kterém žijeme, nás formuje.
condition [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (body, muscles)pracovat na kondici ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He is conditioning his body for the race.
 Kvůli závodu pracuje na své kondici.
condition [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hair: apply conditioner)použít kondicionér dok + m
 I always condition my hair after washing.
 Po umytí vlasů vždy používám kondicionér.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
critical condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical state: severe) (v ohrožení života)kritický stav příd + m
 Doctors said he was in a critical condition, due to serious injuries.
medical condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illness, disease, disorder)zdravotní stav příd + m
on condition that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (providing that)pod podmínkou, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  za předpokladu, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'll lend you £500, on condition that you pay me back by Monday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"condition" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: condition the [athletes, troops, workers], a [serious, minor, contagious, threatening, deadly] condition, condition (yourself) for the [race, competition], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "condition":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'condition'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.